Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs

Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs

Dyslexieonderzoek voor je kind op de middelbare school

Zit je kind op het voortgezet onderwijs en kan het moeilijk lezen en spellen, ondanks extra begeleiding op school? Dan denk je misschien aan dyslexie en wil je graag duidelijkheid. Onderwijsversterkers helpt je met dyslexieonderzoek.

Judith Blokker
Orthopedagoog & Regiebehandelaar dyslexiezorg

Een dyslexieonderzoek bestaat uit:

  • Een gesprek met de ouders/verzorgers;
  • informatie opvragen bij de school van je kind;
  • afnemen van het dyslexieonderzoek;
  • uitslagen beoordelen en verslag maken;
  • adviesgesprek met de ouders/verzorgers.

  Gesprek met de ouders/verzorgers

  Stap één is altijd een gesprek met de ouders/verzorgers. We bespreken hoe de ontwikkeling van je kind verloopt. Zijn er dingen die opvallen? Verder vragen we hoe het op school gaat.

  Informatie opvragen bij school van je kind

  We nemen contact op met de middelbare school van je kind. We vragen docenten waar je kind tegenaan loopt bij lezen en spelling en hoe zij aankijken tegen de ontwikkeling van je kind.

  Afnemen van het dyslexieonderzoek

  Een van onze psychologen of orthopedagogen neemt het onderzoek af bij je kind. De psycholoog/orthopedagoog beoordeelt de testuitslagen en maakt een verslag.

  Adviesgesprek geeft duidelijkheid

  De orthopedagoog/psycholoog bespreekt het verslag en de uitslagen van het onderzoek met je.

  Wel of geen dyslexie

  Als blijkt dat je kind dyslexie heeft (volgens de criteria van Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 2016) krijgt je kind (eenmalig) een dyslexieverklaring. Als je kind geen dyslexie heeft, levert het onderzoek altijd aanknopingspunten en/of adviezen op. Deze helpen je kind verder in zijn of haar ontwikkeling. Het onderzoek en een eventuele behandeling van je kind worden helaas niet vergoed.

  Intelligentieonderzoek

  Soms hebben lees- of spellingsproblemen van je kind te maken met een breder leerprobleem. Als we denken dat dit het geval is, kun je een intelligentieonderzoek laten uitvoeren.

  Wil je weten of je kind dyslexie heeft? We helpen je graag!