Onze specialisten, psychologen en orthopedagogen staan voor je klaar. Allemaal vakkundige en stimulerende mensen. Ze werken nauw samen: met elkaar en met school, kinderen en ouders/verzorgers. Zij willen het beste voor de kinderen en de school, zodat iedereen kan groeien. Ontdek hoe ze jou kunnen versterken.

Zoek op naam, functie of expertise

Previous
Next

Eveline de Ruijter - Vrijhoef

K&J NIP / Schoolpsycholoog & Specialist (hoog)begaafdheid

Ervaring

  • uitvoeren van begaafdheidsonderzoeken, begeleiden van kinderen en ouders/verzorgers, advisering van scholen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid;
  • uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek;
  • externe deskundige in ondersteuningsteams (OT’s);
  • senior dyslexie expert;
  • diagnostiek en behandeling van dyslexie;
  • advisering bij het formuleren van schooladviezen;
  • schoolpsycholoog op een praktijkschool: o.a. uitvoeren van diagnostiek en advisering, toelaatbaarheidsverklaringen opstellen, begeleiden van leraren;
  • psycholoog bij een adviesbureau voor studie- en beroepskeuze/onderzoeksinstituut: uitvoeren van onderzoek en adviseren bij eindtoetsing van leerling in het basisonderwijs;
  • individueel begeleidster van kinderen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis.

NIP-registratie: 00216942
SKJ-registratie: 130005513

Eveline de Ruijter - Vrijhoef
K&J NIP / Schoolpsycholoog & Specialist (hoog)begaafdheid
Eveline de Ruijter - Vrijhoef
K&J NIP / Schoolpsycholoog & Specialist (hoog)begaafdheid