Heb jij zicht op de doorgaande rekenontwikkeling van jouw leerlingen? Heb je het beeld van je groep aangescherpt? Op basis waarvan? Weet je welke doelen prioriteit verdienen*? Is duidelijk of en zo ja welke voorsprong of hiaten de leerlingen hebben opgelopen in de coronaperiode?

Breng de verschillen in rekenontwikkeling tussen leerlingen in kaart

Enkele weken geleden mocht je de leerlingen weer welkom heten op de school. Voorafgaand hieraan is door het team goed nagedacht over het plaatsen van tafels, strepen op de vloer etc. maar daarmee is de corona-uitdaging nog niet overwonnen. De leerlingen laten vanuit de thuiswerkperiode een gevarieerde doorgaande rekenontwikkeling zien. Sommige leerlingen hebben vooral sommen gemaakt, maar ondersteunen hun handelen selectief met rekentaal. Andere hebben in een vroeg stadium de getallenlijn ingeruild voor cijferend optellen. En hoe zit het met meten, wegen, klokkijken en geld rekenen? Het is zinvol om de verschillen in kaart te brengen. Dat kan door toetsen, het houden van rekengesprekken en observeren.

* Doelen schrappen doe je altijd beredeneerd! Overleg hierover met de rekenspecialist of intern begeleider van jouw school.

Hoe zorg je vervolgens voor een passend aanbod?

Maar dan… hoe zorg je voor een passend aanbod? Wat is een effectieve, doelgerichte invulling van de beschikbare onderwijstijd zonder tekort te doen aan de sociale componenten? Ineke Bruning, Specialist basiskernvakken, geeft je enkele handvatten:

  • weet welke leerstof er aan het einde van het schooljaar aangeboden moet zijn en wat er beheerst moet worden door de leerlingen. Hiervoor is de methode een leidraad, maar niet leidend;
  • de cruciale doelen worden gebruikt om beredeneerde keuzes te maken in het methode aanbod. Creëer op die manier ruimte voor individuele onderwijsbehoeften of niet beheerste doelen uit eerdere perioden;
  • focus op de inzet van passende rekentaal en de basisstrategie. Het stevige fundament waarop je verder kunt bouwen;
  • vraag advies aan de leerling: wat heb jij nodig om de rekendoelen te halen?
  • laat leerlingen samenwerken! Dit betekent gegarandeerd werkplezier en ruimte voor de leraar om te observeren (kijkpunten methode);
  • sla het spelelement en het ervaren en ontdekken niet over.

Meer informatie?

Kun je ondersteuning gebruiken bij het in kaart brengen van de rekenontwikkeling van leerlingen of bij het vormgeven van passend aanbod? Neem contact op. Of kijk verder op onze site hoe wij jouw team kunnen versterken bij onderwijs in rekenen en wiskunde.