Inrichten van een rijke rekenomgeving

Inrichten van een rijke rekenomgeving

In een rijke rekenomgeving leren leerlingen hun rekenvaardigheden betekenisvol en praktisch toe te passen in alledaagse situaties. De leerlingen ervaren het nut van het beheersen van rekenwiskundige kennis en vaardigheden in het leven van alledag. De rekenactiviteiten bieden veel mogelijkheden tot differentiatie en tot actief gebruik van rekentaal tussen en met leerlingen.

Een rijke rekenomgeving biedt leerlingen de mogelijkheid verworven rekenvaardigheden wendbaar te leren toepassen in dagelijkse situaties. In veel rekenmethoden komen de toepassingsgebieden geld rekenen, meten en klokkijken nogal fragmentarisch en geïsoleerd aan bod. Een rijke rekenomgeving motiveert leerlingen tot denken, redeneren en handelen. Wil je leren hoe je een rijke rekenomgeving inricht? Meld je aan voor dit aanbod.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

Tijdens de bijeenkomsten gaan we actief met de reken- en wiskundedomeinen aan het werk. We koppelen de domeinen aan dagelijkse situaties. Voorbeelden van onderwerpen zijn geld rekenen, rekenen met de klok, rekenen op de rand van de krant, tabellen en grafieken. Je leert doelgericht betekenisvolle activiteiten te plannen die aansluiten op de interesses van de leerlingen. Je krijgt tips en tools om je organisatie in te plannen.

Je kunt dit aanbod afnemen als masterclass, training of begeleiding op maat. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.

Opbrengst

Je verdiept je reken didactische kennis en leert:

  • cruciale leermomenten versterken met de rijke rekenomgeving;
  • gericht observeren;
  • tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen;
  • activiteiten ontwikkelen die rekenonderwijs ondersteunen;
  • reflecteren met leerlingen op je aanbod.

Voor wie

Leraren groep 3 t/m 8, schoolteams