Kijken naar rekengedrag

Kijken naar rekengedrag

Om een doorgaande rekenontwikkeling voor elke leerling mogelijk te maken, is afstemming van het onderwijsaanbod op de individuele ontwikkeling van belang (Van Groenestijn et al., 2011; Van Luit, 2010). Dit vraagt van de leraar dat hij of zij het rekengedrag van de leerling kan observeren, analyseren en in kaart kan brengen. Kijken naar leerlingen is niet dwingend en oordelend, het gaat om nieuwsgierig zijn. Wat zie ik? Hoe duid ik dat? Wil je dit goed leren? Dan is dit aanbod iets voor jou.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

Aan de hand van foto’s en filmbeelden uit de (eigen) praktijk kijken we naar het rekengedrag van leerlingen. Je leert waar te nemen (signaleren), te duiden wat je waarneemt op basis van theorie-praktijkkoppeling (analyseren), te handelen (passend aanbod) en te evalueren.  Door bewust te kijken naar het rekengedrag van kinderen en met hen in gesprek te gaan, kun je al vroeg handelen op mogelijke hiaten in de leerstof.

Het drieslagmodel, het handelinsgmodel en het hoofdfasenmodel worden gebruikt om goed te kunnen duiden en interventies te plegen. De cirkel van handelingsgericht observeren wordt ingezet om te signaleren, analyseren, handelen en evalueren.

Je kunt dit aanbod afnemen als masterclass, training of begeleiding op maat. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.

Opbrengst

Je leert:

  • bewust te kijken naar wat er werkelijk gebeurt;
  • een toelichting te schrijven waardoor je bewust raakt;
  • in gesprek te gaan met kinderen;
  • interpreteren op verschillende niveaus;
  • nadenken over de oorzaak;
  • adequaat te handelen;
  • bewuster lesgeven;

Je krijgt didactische handvatten voor het leren rekenen met de rekenmuur, het handelingsmodel, het drieslagmodel en het hoofdfasenmodel.

Voor wie

Leraren groep 3 t/m 8, rekencoördinatoren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren