Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein?

Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein?

Je wilt jonge kinderen met jouw onderwijs een vliegende start geven. Maar hoe weet je of jouw aanpak helemaal aansluit bij wat kleuters individueel nodig hebben? Je kunt dat beter beoordelen als je meer inzicht hebt in de ontwikkeling van het brein van een jong kind. Heb je daar interesse in, dan is de training Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein? iets voor jou. Je doet nieuwe kennis op en je krijgt praktische tips en handvatten waarmee je direct aan de slag kunt.

Susanne Hoogland
Specialist jonge kind

Inhoud & opzet

Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je jouw onderwijsaanbod goed afstemt op de kleuters in je groep. En wel zo dat alle kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.  Aan de hand van het model Breinleren van het jonge kind van Betsy van de Grift scherp je je visie op onderwijs voor het jonge kind aan. Na elke bijeenkomst krijg je een opdracht om de vertaalslag te maken van wat je hebt geleerd naar je eigen praktijk. Je weet je visie en de onderwijsaanpak die daaruit voortvloeit goed te verwoorden naar ouders/verzorgers, directie en het team.

Tijdens de training maken we gebruik van het boek Peuteren en Kleuteren van Betsy van de Grift. ISBN 9789088505065.

Bijeenkomst 1

We beginnen met de praktijk. Wat zie je daar gebeuren? Wat is er veranderd in het kleuteronderwijs in de afgelopen jaren? Daarna kijken we samen naar de ontwikkeling van het jonge brein. Je ontdekt hoe het babybrein (opstartbrein) zich ontwikkelt tot het lerende brein van een schoolkind. We maken een koppeling tussen theorie en praktijk: welke dingen die we hebben besproken, herken je bij de kinderen in je eigen groep?

Bijeenkomst 2

We gaan aan de slag met het model Breinleren van het jonge kind van Betsy van de Grift. We doen dat aan de hand van jouw eigen observaties en videobeelden. Wat hebben de kinderen in jouw groep nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Daarbij kijken we naar je aanpak en de klasinrichting. Samen bepalen we wat sterke punten zijn en hoe je die verder kunt versterken. We analyseren ook wat er nog ontbreekt en hoe je zaken kunt verbeteren. Denk aan de inrichting van hoeken, materialen en het aanbod van activiteiten.

Bijeenkomst 3

We starten deze bijeenkomst met een stukje theorie. Wat voegt de visie van iPabo-lector Annerieke Boland toe aan het model Breinleren? Annerieke zegt: “Er is niks mis met kijken naar taal en rekenen, maar dat zit allemaal al ín het spel van jonge kinderen. Als je goed kijkt naar hun spel, zie je dat dáár het leren gebeurt.” Wat kun je als leraar doen om van gewoon lekker spelen, spelend leren te maken? Welke mogelijkheden heb je qua spelbegeleiding en hoe zorg je ervoor dat het spelen oplevert wat je wilt. Tot slot gaan we in op het reflecteren met kinderen om te komen tot dieper leren.

Bijeenkomst 4

We gaan dieper in op spelbegeleiding. Met behulp van de logboeken van de deelnemers en nieuwe literatuur besteden we extra aandacht aan de rol van de leraar bij kleuters. Hoe zorg je ervoor dat kinderen in groep 1-2 betrokken en nieuwsgierig blijven en groeien naar denkend leren?

Samen kijken we terug op de bijeenkomsten aan de hand van de volgende vragen:

  • welke onderdelen van de bijeenkomsten waren met name waardevol voor het onderwijs op jouw groep?
  • waar liggen jouw eigen ontwikkelpunten?
  • waar liggen ontwikkelpunten voor het onderwijs op jouw school?
  • hoe breng je wat je hebt geleerd over op je eigen team?

Opbrengst

  • Je krijgt inzicht in de manier waarop jonge kinderen leren;
  • je weet hoe je je aanbod en de inrichting van de klas aan kunt passen zodat alle kinderen uit jouw groep zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor wie

Leraren groep 1-2

Studiebelasting

Totaal: 22 uur
Aantal bijeenkomsten: 4
Duur per bijeenkomst: 2,5 uur

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als masterclass of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.