Lees- & spellingbegeleiding

Lees- & spellingbegeleiding

Samen leren we je kind beter lezen en spellen (niet vergoed)

Blijft je kind achter met spelling en lezen? Heeft je kind dyslexie, maar krijg je geen vergoede dyslexiezorg? Of heeft je kind een dyslexiebehandeling gehad en is er nog extra begeleiding nodig? Onderwijsversterkers helpt je kind verder met lees- en spellingbegeleiding.

Bekijk hier wanneer je kind in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek.

Nienke van Viegen
Orthopedagoog & Specialist dyslexie, spelling & lezen

Wat houdt de lees- & spellingsbegeleiding in?

Een van onze psychologen of orthopedagogen traint je kind in lezen en spellen. Afhankelijk van de vraag besteden we aandacht aan tekstlezen, spelling en het vergroten van het leesplezier. Daarbij houden we rekening met het niveau en de interesses van je kind. Ook helpen we je kind om te gaan met zijn of haar dyslexie of lees- en spellingsproblemen. Aan het einde van iedere sessie krijgt je kind een korte opdracht mee naar huis om samen te maken met een van de ouders/verzorgers.

Samenwerking met ouders/verzorgers en school

Onderwijsversterkers stemt de begeleiding af op de lessen en begeleiding die je kind krijgt op school. We onderhouden contact met de leraar en/of de intern begeleider. En uiteraard overleggen we met jou, als ouder/verzorger. Samen zorgen we ervoor dat je kind vooruit gaat met lezen en spellen en er plezier in krijgt.

De lees- en spellingbegeleiding bestaat uit:

    • 10 wekelijkse sessies van 40 minuten;
    • één op één begeleiding;
    • korte huiswerkoverdrachten;
    • verslag door psycholoog of orthopedagoog;
    • contact met de leraar en/of intern begeleider.