Logopedisch(e) screening en onderzoek

Logopedisch(e) screening en onderzoek

Belangrijk om logopedische problemen vroeg te signaleren

Heeft een kind in je groep problemen met de stem, spraak, taal of het gehoor of mondgedrag? Een juiste uitspraak, taalvaardigheid en een goed gehoor zijn belangrijk om te leren lezen en spellen, maar ook om vrienden te maken. Onderwijsversterkers ondersteunt je met een logopedische screening en/of een logopedisch onderzoek, zowel voor kinderen individueel als voor groepen. Hoe eerder je de probleem herkent en start met begeleiding op maat, hoe beter het is voor het kind. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Sandra van der Leij
Logopedist & Specialist dyslexie, spelling & lezen

Vroegtijdige behandeling voorkomt ontwikkelingsproblemen

Voor de ontwikkeling van het kind is het ’t beste als het logopedisch onderzoek plaatsvindt als het kind in groep 1 of 2 zit. En dan het liefste aan het begin van het schooljaar. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele problemen aan te pakken, voordat het kind naar groep 3 gaat. Een vroegtijdige behandeling van logopedische klachten helpt – grote – ontwikkelingsproblemen te voorkomen.

Zinvol voor kinderen die behoren tot risicogroep dyslexie

Logopedisch onderzoek is ook zinvol bij leerlingen in groep 2 die volgens het leerlingvolgsysteem tot de risicogroep dyslexie behoren. Een kind heeft een verhoogd risico op dyslexie als dyslexie in de familie voorkomt of als het kind moeite heeft met taken, zoals rijmen en versjes onthouden. Na logopedisch onderzoek kun je gericht werken aan fonemisch bewustzijn (het besef dat woorden uit afzonderlijke klanken zijn opgebouwd en dat je die klanken kunt koppelen aan geschreven letters of lettercombinaties).

Onderzoek om verborgen problemen te signaleren

Heb je bij een leerling uit de onder-, midden- of bovenbouw  twijfels over de spraak-, taalontwikkeling? Of vermoed je dat een kind taalproblemen heeft, ook als het al logopedie heeft gehad? Problemen komen in de logopedische praktijk niet altijd aan het licht. De logopedist van Onderwijsversterkers brengt in kaart hoe het is gesteld met de woordenschat, het zinsbegrip, tekstbegrip en de zinsproductie van een kind. Ook kan de logopedist kijken of de leerling voldoet aan de criteria voor cluster 2. Onze logopedist geeft leerling, ouders/verzorgers en de leraar advies over het aanpakken van de taalproblemen.

Wat houdt een logopedische screening of logopedisch onderzoek in?

Een van onze logopedisten controleert onder meer:

 • de uitspraak van alle letters en klanken;
 • de zinsbouw;
 • begrip van zinnen en/of een stukje tekst;
 • de woordenschat;
 • of het kind een samenhangend verhaal kan vertellen;
 • stemgebruik en mondgewoonten zoals duimen of met de mond open zitten (dit veroorzaakt sneller oorontsteking en verkoudheden).

Wil je weten wat de mogelijkheden van logopedisch(e) screening/onderzoek zijn?

Wat zijn logopedische problemen?

Kinderen kunnen verschillende problemen hebben op het gebied van praten, luisteren en mondfuncties. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de tong van het kind komt bij het slikken en/of spreken tussen de tanden door;
 • het kind zit vaak met open mond;
 • het kind is vaak moeilijk te verstaan omdat het snel, binnensmonds en/of met de kaken op elkaar geklemd praat of letters in een woord verwisselt;
 • het kind lijkt je slechter te verstaan als het je mond niet kan zien;
 • het kind hoort de verschillen tussen klanken of woorden die op elkaar lijken niet;
 • het kind herhaalt woorden, lettergrepen of klanken of stottert;
 • het kind spreekt in te korte zinnen voor zijn leeftijd of de zinsbouw klopt niet;
 • het kind begrijpt een verhaaltje niet of begrijpt (samengestelde) opdrachten niet;
 • het kind praat over ‘dinges’ en lijkt woordvindingsproblemen te hebben;
 • het kind heeft een kleine woordenschat en kiest eenvoudige woorden die de inhoud niet goed dekken.

5 redenen voor vroegtijdig onderzoek bij spraak- en taalproblemen

Logopedisch(e) screening/onderzoek op basisscholen is cruciaal om spraak- en taalproblemen bij kinderen bijtijds te onderkennen en aan te pakken. En wel om de volgende redenen:

 1. Vroegtijdige interventie meest effectief
  Logopedische screening op basisscholen stelt professionals in staat om spraak- en taalstoornissen bij kinderen al op jonge leeftijd te onderkennen. Vroegtijdige onderkenning is essentieel, omdat interventie op jonge leeftijd het meest effectief is. Je voorkomt ook dat problemen zich opstapelen en invloed hebben op de leerontwikkeling van een kind.
 2. Belangrijk voor leerontwikkeling
  Een goede beheersing van spraak en taal is onmisbaar voor een succesvolle ontwikkeling. Kinderen met spraak-/taalproblemen hebben vaak moeite met lezen en schrijven en met het volgen van de lessen. Logopedisch onderzoek helpt bij het onderkennen van deze problemen en maakt gerichte interventie mogelijk waardoor kinderen beter presteren.
 3. Belangrijk voor sociale ontwikkeling
  Spraak- en taalproblemen kunnen een kind in de weg zitten bij het opbouwen van vriendschappen en relaties. Hierdoor kan een kind geïsoleerd raken. Logopedische screening en behandeling helpt het kind om zelfvertrouwen op te bouwen en beter te communiceren.
 4. Meer zelfvertrouwen en positief zelfbeeld
  Onbehandelde spraak- en taalstoornissen kunnen bij kinderen leiden tot een laag zelfbeeld en frustratie. Pak je deze problemen vroegtijdig aan dan ontwikkelen kinderen meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
 5. Kostenbesparing op lange termijn
  Vroegtijdige behandeling van spraak- en taalproblemen leidt op lange termijn tot besparingen in de gezondheidszorg en het onderwijssysteem. Kinderen die op jonge leeftijd de juiste logopedische ondersteuning krijgen, hebben minder of geen kostbare begeleiding/behandeling nodig als ze ouder zijn.

Hoe kunnen we jou helpen met logopedisch(e) screening/onderzoek?

Zie jij het belang van logopedisch(e) screening en onderzoek voor een kind of kinderen in jouw groep? En wil je weten wat de mogelijkheden zijn? We helpen je graag om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen.