Meerkunners & hoogbegaafden: BLINK-UIT!

Meerkunners & hoogbegaafden: BLINK-UIT!

Samen zetten we meerkunners en hoogbegaafde kinderen in hun kracht

Heb je begaafde en hoogbegaafde kinderen in je klas of vermoed je dat een kind (hoog)begaafd is? Deze kinderen hebben speciale onderwijsbehoeften. Met ons team van BLINK-UIT! specialisten brengen we deze behoeften in kaart en ondersteunen we kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers en de school. Doel is om elkaar te versterken, zodat het kind wordt uitgedaagd en kan groeien.

Marije van der Maat
NVO Orthopedagoog-Generalist & Specialist (hoog)begaafdheid

Stimulerende thuisomgeving en passend onderwijsaanbod

Wij denken in kansen en mogelijkheden, ook als er sprake is van bijkomende diagnoses, de zogenoemde ‘dubbel bijzondere kinderen’. Uitgangspunt is dat ieder kind zijn of haar talenten kan benutten en versterken. We dagen kinderen uit met een stimulerende (thuis)omgeving en een passend onderwijsaanbod. Het kind voelt zich eigenaar van zijn of haar eigen leerproces.

Wat is BLINK-UIT!

BLINK-UIT! is al meer dan tien jaar de expertisegroep in Noord-Holland en omstreken op het gebied van begaafdheid en hoogbegaafdheid. BLINK-UIT! werkt samen met onderwijs en jeugdzorg. Onze medewerkers zijn academisch geschoolde orthopedagogen en psychologen. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van meerkunners en hoogbegaafde kinderen binnen het onderwijs.

Diagnostiek, begeleidings- en scholingstrajecten

We ondersteunen je graag om (hoog)begaafde kinderen in hun kracht te zetten. Bij ons kun je terecht voor diagnostiek, begeleidingstrajecten, trainingen, de digitale leeromgeving Acadin en individuele begeleiding van leerlingen gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten.  Zo zorgen we er samen met ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals voor dat meerkunners en hoogbegaafde kinderen duurzame resultaten behalen en ‘uit kunnen blinken’.

Hoe kunnen we jou versterken bij de begeleiding van meerkunners en hoogbegaafde kinderen? Heb je vragen of wil je advies? Mail het team van BLINK-UIT!.

Belangrijk om begaafdheid en hoogbegaafdheid vroeg te signaleren

Het is belangrijk dat je meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen zo vroeg mogelijk signaleert, zodat het kind zich gezien en gehoord voelt. Hoe eerder je start met begeleiding op maat, hoe beter voor het kind. Wij ondersteunen daar graag bij. Wil je weten hoe wij jou kunnen versterken bij de begeleiding van meerkunners en hoogbegaafde kinderen? Neem contact op.