Methode keuzetraject vanuit visiesturing

Methode keuzetraject vanuit visiesturing

De aanschaf van een nieuwe methode vraagt om een doordacht keuzeproces, waarbij de visie op taal- of rekenonderwijs van het team centraal staat. Welke onderwijsmethode is passend bij de school, de populatie en maakt het taal- of rekenonderwijs nog sterker?  Wil je ondersteuning bij het maken van een keuze? Onze specialisten helpen je graag.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

Voordat je een methode gaat kiezen, is het van belang om met elkaar helder te hebben wat jullie goed taal- en rekenonderwijs vinden. Wat is de visie van de school op taal- en rekenonderwijs? Er wordt geëvalueerd en gereflecteerd op de huidige praktijk en methode. Wat is de gewenste situatie? De visie op onderwijs wordt indien nodig aangescherpt.

Vervolgens wordt de huidige methode geëvalueerd: waar zijn jullie tevreden over, waarover niet en welke wensen zijn er? Aan de hand daarvan wordt een criterialijst opgesteld. Na een presentatie over en het bekijken van de verschillende methodes wordt er een keuze gemaakt van twee à drie methodes. Deze methodes worden in de praktijk uitgeprobeerd en geëvalueerd met de opgestelde criterialijst. Hierna volgt het proces van het komen tot een keuze en het maken van een overstapdocument: wat is van belang bij de overstap?

Opbrengst

De school komt tot een gedegen keuze voor een nieuwe methode.

Voor wie

Schoolteam

Wij kunnen ook ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe methode. Kijk bij Implementatie van een nieuwe methode.