Onderwijs & ondersteuning

Onderwijs & ondersteuning

Soms heb je een leerling in de klas waarover je je zorgen maakt

De leesontwikkeling blijft achter of het rekenen wil niet erg lukken. Of het gedrag van een leerling is opvallend. Het kind gedraagt zich druk en storend of juist stil en teruggetrokken. Er is al van alles geprobeerd en toch gaat het niet of nauwelijks beter met de leerling. Dan staan de orthopedagogen en psychologen van Onderwijsversterkers voor je klaar. Zij ondersteunen je om leerlingen de juiste begeleiding te geven zodat ze kunnen groeien.

Karin de Wit
Senior onderwijsversterker / GZ-psycholoog & Specialist consultatieve leraarbegeleiding

Een greep uit ons aanbod:

Schoolbreed

Schooladvies

Taal, spelling, lezen & dyslexie

Rekenen, wiskunde & dyscalculie

Jonge kind

Onze werkwijze

Volgens de werkwijze van consultatieve leerlingbegeleiding (CLB Dr. Wim Meijer, 2000) en handelingsgerichte diagnostiek (HGD Pameijer, 2008) stellen we met jou de vragen:

  • wat weten we al?
  • wat willen we weten?
  • waarom willen we dat weten?

Samen met jou, de ouders en leerling gaan we op zoek naar de antwoorden op de vragen. Het doel daarvan is altijd dat we meer zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling om met deze gegevens tot een plan van aanpak te komen. Soms kan een gesprek of een observatie in de klas al voldoende zijn om weer verder te kunnen.

Wij zetten ons met hart en ziel in voor gelijke kansen voor álle leerlingen en ondersteunen je graag. Heb je vragen? Neem contact op.