Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde kinderen

Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde kinderen

Je wilt (hoog)begaafde kinderen passend onderwijs geven. Hoe kun je binnen de methode die je hanteert verdiepen of verbreden? Wanneer laat je een kind meedoen met de groep en wanneer geef je het andere of aanvullende opdrachten. Onderwijsversterkers ondersteunt je met het aanbod Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde kinderen.

Evelien Broersen
Orthopedagoog & Specialist (hoog)begaafdheid

Inhoud & opzet

Je leert een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor (hoog)begaafde leerlingen in je groep:

  • je krijgt kennis over verdiepend en verrijkend werken (en het verschil daartussen);
  • we denken samen na over hoe je het geleerde kunt toepassen in de klas voor rekenen en taal;
  • je gaat praktisch aan de slag met je eigen methodes/thema’s.

Je kunt dit aanbod afnemen als masterclass, training of begeleiding op maat. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.

Opbrengst

Je leert hoe je het onderwijs binnen je eigen methode kunt afstemmen op de behoeften van het (hoog)begaafde kind. Je krijgt praktische handvatten voor verdiepen en verrijken op het gebied van taal en rekenen.

Voor wie

(Hoog)begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leraren, remedial teachers, schoolteam