Het is niet vanzelfsprekend om goed te kunnen lezen

Hoewel de meeste mensen die deze tekst lezen daar geen moeite mee hebben (tenzij de benodigde leesbril nog op het nachtkastje ligt), is dit helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meer dan een miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met taal. Vermoedelijk 10% van de kinderen heeft bij het verlaten van de basisschool in groep 8 nog niet het niveau van functionele geletterdheid bereikt. Dit betekent dat deze kinderen (nog) geen teksten kunnen lezen in een maatschappelijke context, zoals de krant, de ondertiteling op TV of een schoolboek.

Er wordt hard gewerkt aan signalering van ondersteuning bij dyslexie

Ongeveer een derde van deze kinderen heeft ernstige dyslexie. Een stoornis die je leven lam kan leggen. Gelukkig wordt er door scholen en organisaties als Onderwijsversterkers hard gewerkt aan de signalering van en ondersteuning bij ernstige dyslexie. De focus van behandeltrajecten ligt op zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Er wordt geoefend met lees- en spellingvaardigheden, er wordt psycho-educatie geboden en informatie betreft het kind met de school uitgewisseld. Dit alles om zo goed mogelijk af te stemmen op wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Doen we de goede dingen?

Dat vraagt voor ons reflectie op het eigen handelen: doen we de goede dingen voor deze kinderen en doen we die dingen ook goed? Meike Oostermeijer, Onderwijsversterker & Schoolpsycholoog/K&J NIP, deed hier in het kader van haar postdoctorale studie onderzoek naar.

Het onderzoek biedt belangrijke informatie voor onze behandelaars en ook voor hun ouders/verzorgers en school, om door verdere afstemming de kansengelijkheid ook voor deze groep kinderen te vergroten.

De resultaten van het onderzoek

Meike analyseerde de gegevens van 41 kinderen met ernstige dyslexie die een volledig behandeltraject bij Onderwijsversterkers (voorheen OBD Noordwest) hebben doorlopen. Het doel daarvan: kijken hoe het vijf maanden na afronding van een intensieve dyslexiebehandeling staat met de lees- en spellingprestaties van deze kinderen. Zo is er te zien dat:

 • Tekstlezen

  De leesprestaties van kinderen schieten omhoog tijdens het behandeltraject, te zien aan de sterke gemiddelde toename in leerrendement. Het maken van leeskilometers lijkt zijn vruchten af te werpen, want ook vijf maanden na afronding van de behandeling zet de groei van de groep kinderen door.
 • Spellen

  Intensief oefenen op het gebied van spelling helpt. Er kan ook gesteld worden dat dit nodig blijft om het resultaat te behouden. Dit is belangrijke informatie voor het vormgeven van de zorgstructuur op scholen en het inzicht in de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

  De conclusie van het onderzoek

  Onze aanpak in de dyslexiebehandelingen werkt. Hier zijn we erg trots op. Alex Stuifbergen van Illudée vatte de resultaten van het onderzoek samen in een infographic.

  Meer informatie?

  Wil je meer informatie over onze dyslexiezorg? Kijk verder op onze site.