Onderzoek naar leren, gedrag & welbevinden

Onderzoek naar leren, gedrag & welbevinden

Onderzoeken en verhelpen van leer- en gedragsproblemen

Heeft je kind (grote) moeite met leren of verveelt het zich op school? Zit het niet lekker in z’n vel, valt het buiten de groep of heeft het gedragsproblemen? Wij helpen je graag om erachter te komen wat de oorzaak is. Dan doen we met psychologisch en/of pedagogisch didactisch onderzoek.

Dorien van Amsterdam
Psycholoog & Regiebehandelaar dyslexiezorg

Oorzaak leer- en gedragsproblemen

We voeren het onderzoek uit in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en de school. Zo komen we er samen achter wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: dyslexie, (hoog)begaafdheid, faalangst, burn-out, laag zelfbeeld, leerproblemen, pesten, etc.

Wat heeft jouw kind nodig om zich goed te ontwikkelen?

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden. Wij geloven dat ieder kind zich met de juiste hulp en passend onderwijs goed kan ontwikkelen. Onderzoek geeft inzicht in de vaardigheden en mogelijkheden van je kind. Het laat zien wat jouw kind nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen en met plezier naar school naar te gaan.

Onderzoekstraject

Het onderzoek bestaat meestal uit een intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek en/of sociaal-emotioneel onderzoek. Het hele traject duurt zo’n vier tot zes weken en bestaat uit:

  • een intakegesprek met de ouders/verzorgers;
  • vragenlijsten invullen door ouders/verzorgers (en school);
  • eventueel observeren van het kind in de klas;
  • twee testen van ongeveer twee uur op een van onze locaties;
  • adviesgesprek waarin we de onderzoekresultaten bespreken met ouders/verzorgers;
  • het onderzoeksrapport.

  Heeft je kind gedrags- of leerproblemen? We helpen je graag!