De oplossing centraal en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

Oplossingsgerichte coachingsgesprekken zijn een succesvolle manier om meer- en hoogbegaafde kinderen te benaderen en begeleiden. In deze gesprekken wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gesteld. Er wordt ‘gewerkt aan wat werkt’ en het kind wordt (mede)verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Meerkunners en hoogbegaafde kinderen zijn vaak uitstekend in staat om te reflecteren, zichzelf te verwoorden en een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan dit proces. Daarbij vinden wij het belangrijk dat een kind (en ook de ouders/verzorgers en/of de leraar) weer in zijn of haar eigen kracht wordt gezet!

Wij gaan er vanuit dat er bij ieder kind sprake is van intrinsieke motivatie. Al moeten we soms even samen zoeken hoe het daarmee gesteld is. Hierbij aansluiten zorgt voor de mooiste ontwikkelingen!

Samenwerking met kind, ouders/verzorgers en school

De trajecten duren zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Daarbij werken we waar mogelijk samen met ouders/verzorgers en school, zodat ieder elkaar kan versterken en er nu en in de toekomst een duurzaam effect wordt bereikt.

Voorbeelden van onderwerpen voor oplossingsgerichte gesprekken

De begeleiding richt zich op waar de behoefte ligt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • een stukje psycho-educatie: wie ben ik eigenlijk, wat hoort daarbij, hoe kan ik daarmee omgaan?
  • het ontwikkelen van een meer op groei gerichte mindset, omgaan met overtuigingen en niet-helpende gedachtes;
  • leren omgaan met perfectionisme, faalangst, (prikkel-)gevoeligheid;
    meer inzicht krijgen in het ontstaan en verloop van emoties en hier op een handige manier naar leren handelen;
  • het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot de uitvoering en organisatie van taken;
  • thuis en op school omgaan met eeuwige discussies, een groot rechtvaardigheidsgevoel en behoefte aan autonomie.

Uit je comfortzone stappen

Hieronder zie je een voorbeeld uit één van onze begeleidingstrajecten. De leerling vond het heel lastig om uit zijn comfortzone te stappen. Daarom is hem eerst gevraagd waarom ‘men’ het er überhaupt steeds over heeft dat het belangrijk voor hem is om uit zijn comfortzone te komen. Hij is dat zelf gaan onderzoeken en op wetenschappelijke wijze gaan verwerken. En met resultaat! Het gaf hem uiteindelijk de onderbouwing die hij nodig had om het aan te durven.

Meer informatie?

Hoe kunnen we jouw kind of leerling versterken? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Heb je vragen of wil je advies? Mail het team van BLINK UIT!