Orthopedagoog/psycholoog op school

Orthopedagoog/psycholoog op school

Samen versterken we de kwaliteit van je onderwijs

Wil je de kwaliteit van het onderwijs op jouw school versterken en/of heb je ondersteuning nodig bij het begeleiden of behandelen van leerlingen? Voeg dan een van onze orthopedagogen of psychologen toe aan je team. Op die manier heb je extra deskundigheid in school en bouw je samen aan sterk onderwijs. Je bepaalt zelf hoe lang je gebruikmaakt van de orthopedagoog of psycholoog en hoe vaak deze komt.

Karin de Wit
Senior onderwijsversterker / GZ-psycholoog & Specialist consultatieve leraarbegeleiding

Praktische en haalbare adviezen

Onze orthopedagogen en psychologen verbinden ouders/verzorgers, leraar/docent, groep/klas, school, schoolbestuur, samenwerkingsverband en jeugdhulp met elkaar. Ze brengen de behoeften in kaart van de leerling, leraar/docent en ouders/verzorgers. Daarbij kijken ze naar talenten, perspectieven en mogelijkheden. Hun adviezen zijn praktisch en haalbaar. Het resultaat? Leerlingen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, leraren/docenten die met plezier werken en trotse ouders/verzorgers.

Hoe kunnen we je ondersteunen?

Onze orthopedagogen en psychologen werken oplossings- en handelingsgericht. Ze denken mee en hebben veel actuele kennis en praktijkervaring. Je kunt ze onder meer inschakelen voor:

  • handelingsgerichte diagnostiek (HGD Pameijer, 2008) en observaties;
  • het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
  • begeleiding of training van leraren en intern begeleider(s);
  • het organiseren van scholing rond thema‚Äôs die spelen op school;
  • verbetering van het schoolklimaat of de groepssfeer;
  • het meeschrijven aan beleid.

Hoe kunnen onze pedagogen en psychologen jou versterken?