Pedagogisch didactisch onderzoek voor taal & rekenen

Pedagogisch didactisch onderzoek voor taal & rekenen

Onderzoek helpt je verder

Blijft een kind sterk achter in de ontwikkeling, presteert het juist bovenmatig of twijfel je over de juiste vervolgopleiding voor een kind? Specialistisch onderzoek geeft inzicht en duidelijkheid. Aan de hand van je hulpvraag kijken we welke onderzoeksmethode geschikt is. Onze orthopedagogen en psychologen stellen vervolgens gerichte onderzoeksvragen op.

Emma Hoogstraten
Orthopedagoog & Specialist basisvaardigheden

Welke onderzoeken voeren we uit?

Hieronder een aantal pedagogische didactische onderzoeken die we uitvoeren.

  • Wil je een goed beeld krijgen van de taal-lees-rekenontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld omdat het moeite heeft met leren? Dat kan met: een taal-leesonderzoek (NT1 en NT2), logopedisch onderzoek, onderzoek naar dyslexie, een rekendiagnostisch onderzoek RD4 of dyscalculieonderzoek.
  • Vermoed je dat een leerling meer in zijn mars heeft of hoogbegaafd is? Of heeft een kind leer- of gedragsproblemen die mogelijk wijzen op begaafdheid of hoogbegaafdheid? Een handelingsgericht onderzoek kan je vermoedens bevestigen of in het juiste perspectief plaatsen.
  • Bij vragen over de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs maken we gebruik van de NIO, SON-R 6-40, WISC-V-NL en eventueel aanvullende vragenlijsten PMT-K-2 of NPV-J-3. De NIO kun je ook inzetten op het voortgezet onderwijs bij vragen over het best passende onderwijsniveau.
  • Heb je vragen over de ontwikkeling van peuters en kleuters? Onze consulenten jonge risicokinderen geven je meer inzicht.

Onderwijsversterkers biedt duidelijkheid en begeleiding

Doel van een onderzoek is dat je voldoende inzichten krijgt om kinderen gericht te ondersteunen. Soms is extra begeleiding nodig. Voor het kind, de leraar of de ouders/verzorgers. Ook daarvoor kun je terecht bij Onderwijsversterkers.

Met welk onderzoek kunnen we jouw ondersteuning versterken?