Ondersteuning voor een passend schooladvies bij de overstap van PO naar VO

Ondersteuning voor een passend schooladvies bij de overstap van PO naar VO

Je wilt je leerlingen een passend schooladvies geven. Een advies dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Wil je daarbij een aanvullend, extern perspectief? Onderwijsversterkers ondersteunt je met extra informatie.

Claire Verwey
Psycholoog & Specialist schoolkeuze

Wat hebben we je te bieden?

Je bepaalt het schooladvies in samenspraak met je collega’s op school. Daarbij kijken jullie naar informatie uit het leerlingvolgsysteem, het zorgdossier, de resultaten van methodegebonden toetsen en de inzichten van alle leraren en andere professionals die bij het kind betrokken zijn. Onderwijsversterkers ondersteunt je met een onafhankelijk beeld op basis van capaciteitenonderzoek, een heldere rapportage en een interactieve nabespreking met een psycholoog/orthopedagoog.

Wil je ondersteuning van een onafhankelijk deskundige om te komen tot een passend schooladvies? Meld je leerlingen aan.

Voordelen van onderzoek door Onderwijsversterkers

Alles in één: onderzoek, rapportage en nabespreking

Onderwijsversterkers doet onderzoek naar de capaciteiten van kinderen, individueel en/of op groepsniveau. Wij nemen de testen af op school en verwerken de onderzoeksresultaten.  Je kunt een voorkeur aangeven in welke weken je de testen wilt laten plaatsvinden.

Na afloop ontvang je een rapport met de resultaten per leerling en vindt er een adviesgesprek plaats met een van onze orthopedagogen/psychologen. Samen kijken we met jou en je collega’s per leerling naar: onderzoeksresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, werkhouding en indruk van de leerkracht. Zo kom je tot een zorgvuldig (school)advies.

Wij werken volgens de richtlijnen

Wij werken volgens de richtlijnen van SKJ, NVO en NIP. De orthopedagogen en psychologen zorgen ervoor dat het onderzoek volgens de regels wordt afgenomen en verwerkt.

"Fijn dat er een onafhankelijk iemand meedenkt over de adviezen. De betreffende orthopedagoog had zich goed ingelezen en was goed voorbereid."
Basisschool in Hoorn
"Wij vonden de nabespreking met de psycholoog fijn en helder. Er werd vanuit verschillende kanten gekeken en er werden kritische vragen gesteld."
Basisschool in Hollands Kroon

Uit welke testen kun je kiezen?

NIO

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een capaciteitentest voor kinderen in groep 7 & 8 en de 1e, 2e en 3e klas van het voortgezet onderwijs. Hiermee krijg je een goed beeld van de mogelijkheden van een leerling. De voordelen van de NIO in groep 7 (afname mogelijk vanaf april) is dat onderpresteerders eerder in beeld komen en dat je het onderwijsaanbod in groep 8 beter kunt afstemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. De uitkomst is een indicatie van het aanlegniveau van een kind en geeft informatie over de kans op succes binnen een bepaald schooltype.

SON-R 6-40

Heb je nieuwkomers of kinderen met ernstige dyslexie in de klas? Kies dan voor de SON-R 6-40. Deze intelligentietest kunnen we afnemen zonder gesproken of geschreven taal te gebruiken. Daarmee is de test heel geschikt voor leerlingen met spraak- en taalstoornissen, ernstige dyslexie of leerlingen die nog niet zo lang in Nederland wonen.

WISC-V-NL

Heb je leerlingen die om medische, gedragsmatige of persoonlijke redenen niet aan een groepsonderzoek kunnen deelnemen of wil je een uitgebreider individueel beeld? Kies dan voor de WISC-V. Met een individueel onderzoek brengen we de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart. De meerwaarde van de WISC-V is dat alle indexen bekeken worden en dat ook het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid naar voren komt. Na het onderzoek vindt er altijd een kort digitaal adviesgesprek plaats met de ouders/verzorgers en de school.

Aanvullende vragenlijsten NIO

Aanvullend op de NIO kunnen wij een PMT-K-2 of NPV-J-3-vragenlijst inzetten om extra informatie te verkrijgen over de persoonlijkheids- en emotionele aspecten en motivatie van kinderen en jongeren.

  • De PMT-K-2 is een vragenlijst voor het vaststellen van: de motivatie om te presteren, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid bij kinderen en jongeren van 10 t/m 16 jaar;
  • met de NPV-J-3 (Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-3) meten we persoonlijkheidsaspecten bij kinderen en jongeren van 8 t/m 16 jaar. De kinderen vullen de vragenlijst zelf in om daarmee het gedrag te kunnen voorspellen.