Stelonderwijs integreren in andere vakken

Stelonderwijs integreren in andere vakken

Er zijn zorgen over het niveau van schrijfvaardigheid (stellen) van basisschoolleerlingen in Nederland (rapport Peil.Schrijfvaardigheid 2018-2019). Een goede schrijfvaardigheid is voorwaardelijk om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het kan ten goede komen aan de leesvaardigheid.

Door schrijfonderwijs te integreren in het thematisch werken op school, wordt het schrijven betekenisvoller. Dit kan de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen bevorderen, wat weer kan leiden tot betere leeropbrengsten. Ook wordt het onderwijs er efficiënter door ingericht en wordt de overladenheid en versnippering teruggedrongen. Klinkt dat aantrekkelijk en wil je leren hoe je dat goed doet? Volg dan deze training.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

In deze training wordt stil gestaan bij wat effectief schrijfonderwijs is, het belang van feedback van leraren én klasgenoten hierbij en worden er ideeën aangereikt over hoe jij het schrijfonderwijs in je klas kan integreren bij thematisch werken.

Opbrengst

  • Je kent de doelen voor het schrijfonderwijs;
  • je hebt kennis over het schrijfproces;
  • je weet wat effectieve schrijfdidactiek is en hoe je die kunt inzetten in je groep;
  • je kent verschillende mogelijkheden voor het beoordelen van schrijfvaardigheid en het geven van effectieve feedback op schrijfproducten;
  • je kent het belang van peerfeedback en weet hoe je dit in kunt zetten;
  • je hebt handvatten hoe je het schrijfonderwijs kan integreren in thematisch werken.

Voor wie

Leraren, schoolteam

Studiebelasting  

Totaal: 2  uur
Aantal bijeenkomsten: 1

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als masterclass of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.