De literaire school

Meer nodig om kinderen weer aan het lezen te krijgen Het is algemeen bekend dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs steeds minder lezen. Op landelijk en regionaal niveau zijn er allerlei initiatieven om kinderen warm te maken voor boeken. Veel scholen hebben een eigen bibliotheek of werken samen met de bibliotheek. Leesconsulenten bevorderen […]