Masterclasses: Van ontluikende geletterdheid naar lezen en schrijven

Inhoud & opzet In vier masterclasses ga je aan de slag met alle fasen van leesontwikkeling bij het jonge kind. Theorie en de eigen praktijk staan centraal. Je kunt de trainingen als een reeks volgen, maar ook als losse trainingen. Iedere training duurt 2,5 uur. Je gaat aan de slag met je eigen vraagstuk. Drie […]

Vakdidactiek & vakinhoud: jonge kind

Kijken naar onderwijsbehoeften van peuters en kleuters Jonge kinderen leren door te spelen en te onderzoeken. Ze ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is. Zo ontdekken ze wie ze zijn en leren ze de wereld om hen heen herkennen en begrijpen. Wij kijken samen met jou naar de onderwijsbehoeften van peuters en […]

Vakdidactiek & vakinhoud: rekenen & wiskunde

Methode rekenonderwijs afstemmen op behoeften Goed rekenonderwijs staat los van de methode die je gebruikt. De methode is een handvat. Een kind dat sterk is in rekenen of wiskunde vraagt een andere aanpak dan een kind dat moeite heeft met de leerstof. Onze specialisten ondersteunen je om de methode waarmee jullie werken af te stemmen […]

Vakdidactiek & vakinhoud: taal, spelling & lezen

Vakmanschap en werkwijze versterken Met ons team van specialisten kijken we breed naar wat de vraag is en hoe wij daar het beste bij kunnen ondersteunen. Voor welke methode je ook kiest, onze focus ligt op het versterken van het vakmanschap van de leraar en pedagogisch medewerker en van de werkwijze binnen het team. Daarbij […]