Dyslexiezorg voor scholen

Welke signalen wijzen op dyslexie? Hoe eerder dyslexie wordt vastgesteld, hoe beter het is voor het kind. Maar wat zijn signalen die mogelijk wijzen op dyslexie? In deze inventarisatielijst dyslexie geven we een overzicht. Stappenplan aanvragen (vergoede) dyslexiezorg Stap 1. Ouders/verzorgers melden aan Ouders/verzorgers melden hun kind aan op onze website. Vervolgens vullen zij de […]

Lees- & spellingbegeleiding

Wat houdt de lees- & spellingsbegeleiding in? Een van onze psychologen of orthopedagogen traint je kind in lezen en spellen. Afhankelijk van de vraag besteden we aandacht aan tekstlezen, spelling en het vergroten van het leesplezier. Daarbij houden we rekening met het niveau en de interesses van je kind. Ook helpen we je kind om […]

Dyslexiebehandeling

Hoe ziet een dyslexiebehandeling eruit? Een van onze psychologen of orthopedagogen behandelt je kind wekelijks. De dyslexiebehandeling vindt plaats op een vast tijdstip en op een vaste plaats. Een behandeling duurt 45 minuten. Je kind krijgt opdrachten mee naar huis om zelf te maken, samen met ouders/verzorgers. Je kind krijgt ook opdrachten mee om op […]

Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs

Een dyslexieonderzoek bestaat uit: Gesprek met de ouders/verzorgers Stap één is altijd een gesprek met de ouders/verzorgers. We bespreken hoe de ontwikkeling van je kind verloopt. Zijn er dingen die opvallen? Verder vragen we hoe het op school gaat. Informatie opvragen bij school van je kind We nemen contact op met de middelbare school van […]

Dyslexieonderzoek basisonderwijs

Eerst gesprek met de ouders/verzorgers Stap één is altijd een gesprek met de ouders/verzorgers. We bespreken hoe de ontwikkeling van je kind verloopt. Zowel qua taal als motorisch (hoe het kind beweegt). Zijn er dingen die opvallen? Verder vragen we hoe het op school gaat. Een belangrijke informatiebron is het leerlingdossier. Daarin staat hoe je […]