Pedagogisch didactisch onderzoek

Welke onderzoeken voeren we uit? Hieronder een aantal pedagogische didactische onderzoeken die we uitvoeren. Onderwijsversterkers biedt duidelijkheid en begeleiding Doel van een onderzoek is dat je voldoende inzichten krijgt om kinderen gericht te ondersteunen. Soms is extra begeleiding nodig. Voor het kind, de leraar of de ouders/verzorgers. Ook daarvoor kun je terecht bij Onderwijsversterkers. Met […]

Orthopedagoog/psycholoog op school

Praktische en haalbare adviezen Onze orthopedagogen en psychologen verbinden ouders/verzorgers, leraar/docent, groep/klas, school, schoolbestuur, samenwerkingsverband en jeugdhulp met elkaar. Ze brengen de behoeften in kaart van de leerling, leraar/docent en ouders/verzorgers. Daarbij kijken ze naar talenten, perspectieven en mogelijkheden. Hun adviezen zijn praktisch en haalbaar. Het resultaat? Leerlingen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, […]

Consultatieve leraarondersteuning

Praktische handvatten voor leraar en team De interactie tussen leerling en leraar staat centraal, maar in onze begeleiding richten we ons op de leraar of het team. Welke hulpvragen zijn er? Wat is je/jullie aanpak en hoe kunnen we deze samen aanscherpen, zowel qua vakinhoud als vakdidactiek? We geven praktische handvatten voor verbetering en merken […]