Logopedisch(e) screening en onderzoek

Vroegtijdige behandeling voorkomt ontwikkelingsproblemen Heb je bij een leerling uit de onder-, midden- of bovenbouw  twijfels over de spraak-, taalontwikkeling? Of vermoed je dat een kind taalproblemen heeft, ook als het al logopedie heeft gehad? Problemen komen in de logopedische praktijk niet altijd aan het licht. De logopedist van Onderwijsversterkers brengt in kaart hoe het […]

Schoolkeuze/groepstesten

De voordelen van afname door Onderwijsversterkers: Welke testen zijn er? NIO De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een capaciteitentest voor kinderen in groep 7 & 8 (afname in groep 7 mogelijk vanaf april). Hiermee krijg je een goed beeld van de mogelijkheden van een leerling. NSCCT Wil je eerder weten wat een leerling in […]

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Kosteloze ondersteuning Elke school heeft zorgplicht. Ook voor leerlingen die langdurig of ernstig ziek zijn. Als school ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je de zorg voor een ziek kind invult. Onderwijsversterkers kan je daarbij ondersteunen. Via de voorziening ‘Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen’ kun je kosteloos een beroep doen op een van onze specialisten. […]

Pedagogisch didactisch onderzoek

Welke onderzoeken voeren we uit? Hieronder een aantal pedagogische didactische onderzoeken die we uitvoeren. Onderwijsversterkers biedt duidelijkheid en begeleiding Doel van een onderzoek is dat je voldoende inzichten krijgt om kinderen gericht te ondersteunen. Soms is extra begeleiding nodig. Voor het kind, de leraar of de ouders/verzorgers. Ook daarvoor kun je terecht bij Onderwijsversterkers. Met […]

Orthopedagoog/psycholoog op school

Praktische en haalbare adviezen Onze orthopedagogen en psychologen verbinden ouders/verzorgers, leraar/docent, groep/klas, school, schoolbestuur, samenwerkingsverband en jeugdhulp met elkaar. Ze brengen de behoeften in kaart van de leerling, leraar/docent en ouders/verzorgers. Daarbij kijken ze naar talenten, perspectieven en mogelijkheden. Hun adviezen zijn praktisch en haalbaar. Het resultaat? Leerlingen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, […]

Consultatieve leraarbegeleiding

Praktische handvatten voor leraar en team De interactie tussen leerling en leraar staat centraal, maar in onze begeleiding richten we ons op de leraar of het team. Welke hulpvragen zijn er? Wat is je/jullie aanpak en hoe kunnen we deze samen aanscherpen, zowel qua vakinhoud als vakdidactiek? We geven praktische handvatten voor verbetering en merken […]