Onderwijs Informatiecentrum (OIC)

Wij beschikken onder andere over: Rekenen & wiskunde Wereld in getallen; Pluspunt; Getal & ruimte; Snappet (licentie); Sem en Som. Taal, spelling & lezen Taaljacht; Pit; Veilig leren lezen; Lijn 3; STAAL. Jonge kind Kleuterplein; Schatkist; Startblokken van Basisontwikkeling (licentie); KIJK! (licentie); Piramide (licentie). Kindvolgsystemen Leerling in beeld (Cito – licentie); BOOM; Dia; IEP. Neem […]