Motiveren van (hoog)begaafde kinderen

Inhoud & opzet Vaak zijn er twee redenen (al dan niet in combinatie) waarom een (hoog)begaafd kind afhaakt of niet meedoet in de groep: onvoldoende effectieve werk- en leerstrategieën (executieve functies); mindset (angst/onzekerheid/perfectionisme). We gaan aan het werk met het volgende: je leert wat de invloed is van emoties en gedachten, zoals angst, onzekerheid en […]

Van onderpresteren naar presteren

Inhoud & opzet Het op tijd signaleren van (hoog)begaafdheid is essentieel om een kind passend onderwijs te kunnen bieden. Een van onze specialisten (hoog)begaafdheid leert je hoe je een kind waarvan je vermoedt dat het onderpresteert effectief begeleidt. Waar gaan we mee aan het werk: je leert over onderpresteren (relatief onderpresteren, absoluut onderpresteren, dubbel bijzondere […]

(Hoog)begaafde kinderen coachend begeleiden

Inhoud & opzet Juist bij (hoog)begaafde kinderen is het belangrijk en waardevol dat ze betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Deze kinderen zijn vaak goed in staat om te verwoorden wat ze vinden en voelen en te reflecteren. Praten over hun leerproces stimuleert de metacognitie (weten hoe je kennis opdoet en die kennis actief benutten […]

Onderzoekend leren met de taxonomie van Bloom

Inhoud & opzet Bij deze scholing verdiep je je in onderzoekend leren en hoe je daarbij gebruik kunt maken van de taxonomie van Bloom. De taxonomie is een model dat zes denkniveaus onderscheidt: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Het is een praktisch hulpmiddel dat je kunt gebruiken voor het formuleren van leerdoelen en […]

Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde kinderen

Inhoud & opzet Je leert een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor (hoog)begaafde leerlingen in je groep: je krijgt kennis over verdiepend en verrijkend werken (en het verschil daartussen); we denken samen na over hoe je het geleerde kunt toepassen in de klas voor rekenen en taal; je gaat praktisch aan de slag met je […]

Leerpotentie aanpak verdiepen

Inhoud & opzet Met deze training ga je de diepte in op de thema’s ‘mindset’ en ‘executieve functies en vaardigheden’. Mindset is de manier waarop het meer- en hoogbegaafde kind aankijkt tegen de eigen intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden en tegen die van anderen. De mindset van het kind kan zijn of haar ontwikkeling stimuleren (ik […]

Leerpotentie herkennen en begeleiden

Inhoud & opzet Tijdens de training leer je hoe je meer- en hoogbegaafde kinderen didactisch en pedagogisch op maat begeleiding geeft. Doel is dat de kinderen hun talenten en denkkracht ten volle kunnen benutten. Daarnaast krijg je handvatten om kinderen op emotioneel en sociaal vlak te begeleiden. De volgende onderwerpen komen aan bod: verklarende modellen […]

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Inhoud & opzet Waaraan kun je merken dat een kleuter zich sneller ontwikkelt dan de andere kinderen in de groep? Hoe pas je jouw onderwijs daarop aan? In deze training besteden we aandacht aan de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast laten we zien hoe je kleuters met een voorsprong effectief begeleidt. De focus ligt op […]

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Inhoud & opzet Tijdens deze training krijg je informatie en praktische tips om peuters met een ontwikkelingsvoorsprong te stimuleren in hun ontwikkeling. Op de groep kun je er gelijk mee aan de slag. Na elke bijeenkomst krijg je extra achtergrondinformatie en een praktijkopdracht mee. Na afloop van de training ontvang je een bewijs van deelname. […]

Meerkunners & hoogbegaafden: BLINK UIT!

Een greep uit ons aanbod: Leergang Leergang (Hoog)begaafdheidscoördinator. Jonge kind Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong; Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Schoolbreed Leerpotentie herkennen en begeleiden; Leerpotentie aanpak verdiepen; Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde kinderen; Onderzoekend leren met de taxonomie van Bloom. Coaching & begeleiding (Hoog)begaafde kinderen coachend begeleiden; Van onderpresteren naar presteren; Motiveren van (hoog)begaafde kinderen. Dubbel […]