Spelend leren in groep 3

Inhoud & opzet De onderwerpen die we in ieder geval gaan behandelen zijn: spelontwikkeling; spel en spelbegeleiding; verrijken van de speelleeromgeving; spel en functioneel lezen, schrijven en rekenen; ouders/verzorgers informeren over het belang van spelend leren. We versterken je kennis met informatie en literatuur. Na elke bijeenkomst maken we de vertaalslag naar jouw praktijk met […]

Executieve functies van jonge kinderen herkennen, begrijpen en stimuleren

Inhoud & opzet Tijdens de bijeenkomsten krijg je inzicht in gedragsregulatie en het denken en geheugen van jonge kinderen. Deze aspecten noemen we de executieve functies of executieve vaardigheden. Executieve functies voorspellen in belangrijke mate hoe een kind presteert op school. Wat zegt de wetenschap hierover en wat betekent dat voor de praktijk? Wat kun […]

Jonge kinderen begeleiden in hun spel

Inhoud & opzet De onderwerpen die we in ieder geval gaan behandelen zijn: spel en spelbegeleiding; spel observeren; verrijken van de speelleeromgeving; werken met spelverhalen; ouders/verzorgers informeren over het belang van spelend leren. We versterken je kennis met informatie en literatuur. Na elke bijeenkomst maken we de vertaalslag naar jouw praktijk met een praktijkopdracht. Opbrengst […]

Peuters en kleuters leren spelend in een doorgaande lijn

Inhoud & opzet De onderwerpen die we in ieder geval behandelen zijn: spelontwikkeling; spel en spelbegeleiding; verrijken van de speelleeromgeving; ouders/verzorgers informeren over het belang van spelend leren; samen een visiedocument over spelend leren opstellen. We versterken je kennis met informatie en literatuur. Na elke bijeenkomst maken we de vertaalslag naar jouw praktijk met een […]

Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein?

Inhoud & opzet Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je jouw onderwijsaanbod goed afstemt op de kleuters in je groep. En wel zo dat alle kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.  Aan de hand van het model Breinleren van het jonge kind van Betsy van de Grift scherp je je visie op onderwijs […]

Visieontwikkeling onderwijs aan het jonge kind

Inhoud & opzet We gaan met elkaar in gesprek over de volgende aspecten van het onderwijs: doelen; inhoud; speel- en leeractiviteiten; rol van de leraar; methoden en materialen; groeperingsvorm; speel- en leeromgeving; observeren en evalueren; tijd. We maken bij de gesprekken gebruik van een ‘visiespel’. Aan de hand van stellingen diepen we de verschillende aspecten […]

Vakdidactiek & vakinhoud: jonge kind

Een greep uit ons aanbod: Voor de hele onderbouw Visieontwikkeling onderwijs aan het jonge kind; Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein? Executieve functies van jonge kinderen begrijpen, herkennen en stimuleren; Logopedisch(e) screening en onderzoek; Ondersteuning bij het op maat begeleiden van peuters en kleuters (jonge risico kinderen). Spel & spelen Peuters en kleuters […]