Onderwijs & ondersteuning

Een greep uit ons aanbod: Schoolbreed Met een systemische bril kijken naar de ondersteuningsstructuur in de school; Consultatieve leraarbegeleiding (CLB); Pedagogisch didactisch onderzoek voor rekenen & taal; Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL); Schooladvies Ondersteuning voor een passend schooladvies bij de overstap van PO naar VO. Taal, spelling, lezen & dyslexie Logopedisch(e) screening en onderzoek; Dyslexiezorg voor […]

Ondersteuning bij het op maat begeleiden van peuters en kleuters

Terug naar thema Onderwijs & ondersteuning Jonge kinderen ontwikkelen zich op een heel eigen manier Peuters en kleuters leren door te spelen en te onderzoeken. Ze ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is. Zo ontdekken ze wie ze zijn en leren ze de wereld om hen heen herkennen en begrijpen. Soms hebben […]

Logopedisch(e) screening en onderzoek

Vroegtijdige behandeling voorkomt ontwikkelingsproblemen Voor de ontwikkeling van het kind is het ’t beste als het logopedisch onderzoek plaatsvindt als het kind in groep 1 of 2 zit. En dan het liefste aan het begin van het schooljaar. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele problemen aan te pakken, voordat het kind naar groep […]

Dyslexiezorg voor scholen

Welke signalen wijzen op dyslexie? Hoe eerder dyslexie wordt vastgesteld, hoe beter het is voor het kind. Maar wat zijn signalen die mogelijk wijzen op dyslexie? In deze inventarisatielijst dyslexie geven we een overzicht. Stappenplan aanvragen (vergoede) dyslexiezorg Stap 1. Ouders/verzorgers melden aan Ouders/verzorgers melden hun kind aan op onze website. Vervolgens vullen zij de […]

Ondersteuning voor een passend schooladvies bij de overstap van PO naar VO

Wat hebben we je te bieden? Je bepaalt het schooladvies in samenspraak met je collega’s op school. Daarbij kijken jullie naar informatie uit het leerlingvolgsysteem, het zorgdossier, de resultaten van methodegebonden toetsen en de inzichten van alle leraren en andere professionals die bij het kind betrokken zijn. Onderwijsversterkers ondersteunt je met een onafhankelijk beeld op […]

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Kosteloze ondersteuning Elke school heeft zorgplicht. Ook voor leerlingen die langdurig of ernstig ziek zijn. Als school ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je de zorg voor een ziek kind invult. Onderwijsversterkers kan je daarbij ondersteunen. Via de voorziening ‘Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen’ kun je kosteloos een beroep doen op een van onze specialisten. […]

Pedagogisch didactisch onderzoek voor taal & rekenen

Welke onderzoeken voeren we uit? Hieronder een aantal pedagogische didactische onderzoeken die we uitvoeren. Wil je een goed beeld krijgen van de taal-lees-rekenontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld omdat het moeite heeft met leren? Dat kan met: een taal-leesonderzoek (NT1 en NT2), logopedisch onderzoek, onderzoek naar dyslexie, een rekendiagnostisch onderzoek RD4 of dyscalculieonderzoek. Vermoed je dat […]

Orthopedagoog/psycholoog op school

Praktische en haalbare adviezen Onze orthopedagogen en psychologen verbinden ouders/verzorgers, leraar/docent, groep/klas, school, schoolbestuur, samenwerkingsverband en jeugdhulp met elkaar. Ze brengen de behoeften in kaart van de leerling, leraar/docent en ouders/verzorgers. Daarbij kijken ze naar talenten, perspectieven en mogelijkheden. Hun adviezen zijn praktisch en haalbaar. Het resultaat? Leerlingen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, […]

Consultatieve leraarbegeleiding (CLB)

Praktische handvatten voor leraar en team De interactie tussen leerling en leraar staat centraal, maar in onze begeleiding richten we ons op de leraar of het team. Welke hulpvragen zijn er? Wat is je/jullie aanpak en hoe kunnen we deze samen aanscherpen, zowel qua vakinhoud als vakdidactiek? We geven praktische handvatten voor verbetering en merken […]