Onderwijs voor anderstaligen

Onderwijs voor anderstaligen

Help anderstalige kinderen een goede start te maken

Als school wil je kinderen met een migratieachtergrond zo goed mogelijk begeleiden. Maar hoe geef je onderwijs aan kinderen die de taal niet of nauwelijks spreken en soms traumatische dingen hebben meegemaakt? Wij ondersteunen je daarin. Met onze training ‘Onderwijs voor anderstaligen’ ervaar je hoe je inspeelt op de specifieke behoeften van deze kinderen.

Opbrengst

Je krijgt inzicht in de weg die migrantenkinderen afleggen als ze op een Nederlandse school komen. Welke valkuilen en hobbels vinden ze op hun weg? Wat hebben ze nodig om zich veilig en thuis te voelen op school en te kunnen leren?

Voor wie?

Coördinatoren, directies, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, leraren, onderwijsassistenten, remedial teachers, schoolbesturen.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten kijken we welke uitdagingen er zijn bij het onderwijs aan anderstalige kinderen. Dat doen we aan de hand van drie thema’s: welbevinden, betrokkenheid en vaardigheden. We maken gebruik van theoretische kaders en wetenschappelijke inzichten. Uiteindelijk komen we tot een concrete aanpak voor de dagelijkse praktijk.

De scholing vindt in principe plaats in Alkmaar. Indien gewenst kan de scholing op locatie plaatsvinden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Zorgen voor een veilige basis waarop ouder(s)/verzorger(s), het kind en de leraar goed kunnen samenwerken en het kind tot leren kan komen;
  • kinderen betrekken bij voor hen nieuwe thema’s en activiteiten in de groep;
  • kinderen ondersteunen in een taal die ze niet beheersen;
  • wat hebben kinderen nodig om een tweede taal te leren. Hoe organiseer je je onderwijs en speel je in op de ontwikkelingen van het kind?

Wil je liever scholing op maat of incompany? Dat kan! Neem contact op voor de mogelijkheden.

Studiebelasting: 10 uur
Kosten: € 435 p.p.

Data & Locaties

Locatie: Alkmaar
Tijd: 15:00 
- 17:30
Bijeenkomsten:
  • 26-09-2023
  • 17-10-2023
  • 15-01-2024

Meer informatie

Studiebelasting: 10 uur
Kosten: € 435 p.p.

Meer informatie