Talkshow BeterLezen.nu (online)

Talkshow BeterLezen.nu (online)

Een vliegende start én continuïteit in lezen

Wil je kinderen al vanaf het prille begin in hun leesontwikkeling stimuleren? Ben je op zoek naar inspiratie en praktische ideeën? En ben je benieuwd hoe je succesvol kunt samenwerken met ouders en andere mensen om het kind heen? Dan is deze talkshow iets voor jou. Meld je via deze pagina aan als je de talkshow online wilt volgen (lekker efficiënt!).

Voor wie

Alle medewerkers van kinderopvang (peuteropvang en kinderdagverblijven) en onderbouw primair onderwijs.

Programma

18.30 uur: inloggen
19.00 uur: welkom & start tafelgesprek 1
20.00 uur: start tafelgesprek 2
21.00 uur: afsluiting

Opbrengst

In twee tafelgesprekken krijg je antwoord op vragen, zoals:

 • hoe geef je kinderen een vliegende start en zorg je voor een doorgaande lijn in hun leesontwikkeling?
 • waar valt winst te behalen in de samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen?
 • hoe ontwikkelt een kind zich en hoe speel je daar als pedagogisch medewerker of leraar goed op in?
 • hoe pak je voorlezen op een groep aan en hoe betrek je de ouders erbij?

Tafelgesprek 1: Een vliegende start! Lezen met kinderen van 0 tot 4 jaar

Vind je voorlezen leuk en belangrijk? Terecht. Voorlezen stimuleert al op jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby zijn voorgelezen, meer plezier hebben in lezen en beter gemotiveerd zijn om te lezen. Ze zijn taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Voorlezen is dus enorm waardevol! Maar hoe pak je dit aan op een groep met heel jonge kinderen? En hoe kun je ouders hierin meenemen? 

Lezen bevorderen met het programma BoekStart

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. BoekStart stimuleert ook het voorlezen aan baby’s en peuters in de kinderopvang. Het doel is: elke dag 15 minuten voorlezen aan ieder kind, om kinderen zo een vliegende start te geven.

Tijdens het tafelgesprek praten we met Marijke Bos (projectleider BoekStart), Susanne Hoogland (Specialist jonge kind), Marjolein Wagenaar (voorleescoördinator) en Sarah Coster (leesconsulent) over:

 • hoe BoekStart in de praktijk werkt in de kinderopvang;
 • welke boekjes er zoal worden voorgelezen;
 • hoe je een fijne leesomgeving creëert;
 • hoe je expert wordt in interactief voorlezen, ook in een groep vol baby’s, dreumesen en peuters;
 • welke successen en valkuilen er zijn;
 • welke initiatieven er nog meer zijn, naast BoekStart.

Tafelgesprek 2: Voorlezen-Doorlezen! De doorgaande leeslijn van 0 tot 7 jaar

Je wilt de leesontwikkeling van een kind optimaal ondersteunen. Van het kinderdagverblijf tot en met de basisschool. Hoe creëer je als school een doorgaande leeslijn binnen je IKC (Integraal Kind Centrum)? Welke afspraken maak je met zowel pedagogisch medewerkers als leraren om het leesonderwijs beter op elkaar af te stemmen? Het begint met een nauwe samenwerking tussen de kinderopvang en de leraren van groep 1 t/m 3. Maar hoe geef je daar goed vorm aan?

Tijdens het tafelgesprek praten we met Kirsten Ochse (onderwijsadviseur jonge kind), Mariska Wardenaar (VVE-coördinator) en een directeur IKC over:

 • welke afspraken je binnen het IKC kunt maken over (voor)lezen;
 • welke verschillen er zijn tussen prentenboeken voor peuters en kleuters;
 • welke leesactiviteiten geschikt zijn voor kinderen tot 4 jaar en met welke activiteiten je start in groep 1 en 2;
 • wat het verschil is in ontwikkelingsdoelen op het kinderdagverblijf en in groep 1 en 2 van de basisschool en hoe je beide doelen op elkaar afstemt;
 • of een gezamenlijk aanbod een optie is;
 • hoe je ouders van jonge kinderen betrekt bij de doorgaande leeslijn;
 • hoe kinderopvang en basisschool hierin samen kunnen optrekken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op beterlezen.nu of neem contact op.

Studiebelasting: 2 uur
Kosten: € 0 p.p.

Data & Locaties

Locatie: Online
Bijeenkomsten:
 • 28-09-2023

Meer informatie

Studiebelasting: 2 uur
Kosten: € 0 p.p.
Femke van Kalleveen
Senior marketing & communicatie

Meer informatie

Femke van Kalleveen
Senior marketing & communicatie