Veranderende criteria: de een soepeler, de ander strenger

PDDB 3.0 heeft gevolgen voor welke leerlingen in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Er zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling bij dyslexie. Van de criteria die te maken hebben met de doorverwijzing gaan er twee veranderen: de een wordt soepeler, de ander wordt strenger.

Soepeler | Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

Voortschrijdend inzicht laat zien dat dyslexie kan voorkomen met andere ontwikkelingsstoornissen. Bij deze leerlingen manifesteert dyslexie zich ernstiger. Gespecialiseerde dyslexiezorg kan ook bij deze doelgroep effectief zijn. In de doorverwijzing en diagnostiek kunnen daarom ook leerlingen met een ontwikkelingsstoornis naast dyslexie in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg (comorbiditeit, zoals ADHD of ASS). Wij gaan bij mogelijke comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling de meest effectieve aanpak is.

Strenger | Zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde voor doorverwijzing

Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het woordlezen. Dus:

 • ernstige woordleesproblemen zijn een noodzakelijke voorwaarde (V- score of E-score, laagste 10% op drie achtereenvolgende hoofdmeetmomenten);
 • ernstige spellingsproblemen zijn geen criterium voor doorverwijzing meer.

NB De school moet bij de aanmelding in het leerlingdossier naast informatie over het (woord)lezen ook informatie over de spellingontwikkeling en -ondersteuning aanleveren. Deze informatie kan dan meegenomen worden in het diagnostisch onderzoek en bij eventuele dyslexiebehandeling.

Overgangsperiode

Wat nu als je al gestart bent met het opbouwen van een leerlingdossier en de leerling pas na januari 2022 mogelijk kan worden doorverwezen voor vergoede dyslexiezorg? In dat geval hanteer je voor de toetsmomenten tot en met december 2021 het criterium ‘tot januari 2022’ en voor de periode daarna ‘vanaf januari 2022’. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de aanmelding van leerlingen geen onnodige vertraging oploopt. Bekijk de afbeelding voor voorbeelden.

Meer informatie?

De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie geeft informatie over de manier waarop onderwijsprofessionals leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen kunnen ondersteunen. Als je meer wilt weten kun je de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie natuurlijk doorlezen.

Handige links voor scholen

Zie de Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg | Dyslexie Centraal met de:

 • Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg;
 • brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor het schoolbestuur;
 • brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor de leesspecialist.

Benieuwd naar het vernieuwde protocol? Dat vind je hier: Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 versie 0.99 (nkd.nl)

Zie ook de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie | Dyslexie Centraal met de:

 • Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie;
 • Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie – Werkkaarten.

Handige links voor ouders / verzorgers

Zie de Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg | Dyslexie Centraal met de:

 • Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg;
 • brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor ouders.

Benieuwd naar het vernieuwde protocol? Dat vind je hier: Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 versie 0.99 (nkd.nl)

Bekijk ook de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie | Dyslexie Centraal met de:

 • Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie;
 • Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie – Info voor ouders.

Bron: Dyslexie Centraal / NKD