Versterken van de onderwijskwaliteit

Versterken van de onderwijskwaliteit

Versterk structureel de kwaliteit van het onderwijs

Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs staat hoog op de agenda. Maar hoe pak je dat duurzaam aan? Hoe zorg je voor continuïteit en houd je de vinger aan de pols? Onderwijsversterkers geeft adviezen en begeleiding om te komen tot structureel kwaliteitsmanagement waar je jarenlang plezier van hebt. Volledig afgestemd op jullie organisatie, uitdagingen en doelen. Interesse? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Voor wie?

Schoolbesturen, directies

Opbrengst

Een doel- en resultaatgericht kwaliteitsbeleid voor de korte en lange termijn.

Ellen de Schiffart
Senior onderwijsversterker / GZ-psycholoog & Specialist school als systeem

Inhoud

Als school of bestuur bepaal je zelf welke onderwijskwaliteit je wilt bieden en hoe je hierin wilt excelleren. Tijdens het traject werken we aan hoe je het gewenste kwaliteitsniveau realiseert, monitort en verder ontwikkelt. Het eerste doel is kwalitatief onderwijs binnen de kaders van de onderwijsinspectie. Daarna werken we aan de invulling van de eigen ambities. Uiteindelijk komen we zo samen tot heldere doelen en een duurzame organisatiestructuur.

De volgende interventies kunnen aan bod komen:

 • een opbrengstanalyse op bestuursniveau uitvoeren;
 • een opbrengstanalyse op schoolniveau uitvoeren;
 • risicofactoren in beeld brengen op school- of bestuursniveau;
 • het inzetten van een audit als kwaliteitsmeting;
 • het opzetten van een auditsysteem binnen het eigen bestuur;
 • het samen maken van een verbeterplan;
 • het samen ontwikkelen van een kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid;
 • het coachend begeleiden van directeuren en bestuurders;
 • supervisie van startende directeuren;
 • visieontwikkeling;
 • professionele communicatie.

Interesse? Neem contact op voor het maken van een afspraak voor een verkennend gesprek.

Meer informatie?

Ellen de Schiffart
Senior onderwijsversterker / GZ-psycholoog & Specialist school als systeem
Op deze pagina