Visieontwikkeling onderwijs aan het jonge kind

Visieontwikkeling onderwijs aan het jonge kind

In de onderbouw overleg je regelmatig met elkaar over het onderwijs en de activiteiten op school. Maar is er ook een visie waarin helder staat omschreven hoe jullie het onderwijs aan de kleuters zien en vormgeven? Met een visiedocument is het voor alle teamleden duidelijk wat de doelen zijn en hoe je die samen wilt bereiken. Wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie dan zijn de bijeenkomsten Visieontwikkeling onderwijs aan het jonge kind een interessante optie.

Ellis Swagerman
Senior onderwijsversterker & Specialist jonge kind

Inhoud & opzet

We gaan met elkaar in gesprek over de volgende aspecten van het onderwijs:

  • doelen;
  • inhoud;
  • speel- en leeractiviteiten;
  • rol van de leraar;
  • methoden en materialen;
  • groeperingsvorm;
  • speel- en leeromgeving;
  • observeren en evalueren;
  • tijd.

We maken bij de gesprekken gebruik van een ‘visiespel’. Aan de hand van stellingen diepen we de verschillende aspecten van het onderwijs uit tot er een gezamenlijke zienswijze ontstaat.

Opbrengst

Een gezamenlijke visie op het onderwijs aan het jonge kind, vastgelegd in een helder visiedocument.

Voor wie

Onderbouw team, directie

Studiebelasting  

Totaal: 8 uur
Aantal bijeenkomsten: 4
Duur per bijeenkomst: 2 uur