Stimuleer voortgezet technisch lezen met VNL

Stimuleer voortgezet technisch lezen met VNL

Wil je het voortgezet technisch lezen zo vormgeven dat kinderen zin krijgen in lezen en hun leesprestaties omhoog gaan? Dan is het traject Stimuleer voortgezet technisch lezen met VNL iets voor jullie team. Het idee is dat leerlingen die plezier hebben in lezen, veel lezen waardoor hun leesniveau omhoog gaat. De coachende leraar, de leescoördinator, een goed geordende bibliotheek en leesondersteuning voor de zwakkere lezers stimuleren het plezier in lezen en daarmee de leesprestaties. En wel op een aansprekende, kindvriendelijke manier. Leesbevordering en boekpromotie zijn daarbij essentieel.

Marjolein Huiberts
Specialist jeugdliteratuur & bibliotheken

Inhoud & opzet

Het traject bestaat uit scholingsbijeenkomsten en een screening van de bibliotheek. De leescoördinator leert hoe je het leesonderwijs in de school kunt borgen en hoe je een schoolleesplan maakt.

De onderdelen van het traject zijn:

  • screening van de bibliotheek,
  • teamvergadering met een introductie van VNL;
  • teamvergadering over de administratie en het leerlingvolgsysteem;
  • studiemiddag over leesondersteuning;
  • opleiden van de leescoördinator.

De school reserveert een budget voor nieuwe kinderboeken en investeert in het opleiden van de leescoördinator.

Opbrengst

  • Je weet hoe je het voortgezet technisch lezen kunt stimuleren door in te zetten op leesplezier, een goed ingerichte schoolbibliotheek en coachende leraren;
  • je leerlingen lezen graag en veel waardoor hun leesvaardigheid steeds verder verbetert.

Voor wie

Schoolteam

Wil je ook dat kinderen meer plezier krijgen in lezen en hun leesprestaties omhoog gaan? Neem contact op voor meer informatie.

Download de boekenlijsten po

Met de boekenlijsten van Onderwijsversterkers kun je jouw leerlingen in de bibliotheek of de boekhandel de leukste boeken laten kiezen: