Inschrijven voor Leergang (hoog)begaafdheidscoördinator – 13-01-2025

U heeft gekozen zich in te schrijven voor 13-01-2025 14:30 – 17:00 in Alkmaar.

(Hoog)begaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften. Het is belangrijk dat je deze kinderen zo vroeg mogelijk herkent, zodat zij zich gezien en gehoord voelen. Hoe eerder je het onderwijs op deze doelgroep afstemt, hoe beter het voor kinderen is.

Een (hoog)begaafdheidscoördinator heeft de kennis en vaardigheden om een school te ondersteunen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (verder) vorm te geven. Hij of zij is onder andere aanspreekpunt voor collega’s, denkt mee over leerlingen, biedt ondersteuning in het signaleren en maakt een concreet plan van aanpak. Wil je leren hoe je dit goed doet? Meld je dan aan voor de Leergang (Hoog)begaafdheidscoördinator.

Bijeenkomsten

  • 13-01-2025
  • 24-02-2025
  • 24-03-2025
  • 14-04-2025
  • 12-05-2025
  • 16-06-2025