Versterk je onderwijskennis en -vaardigheden

Ga je ook voor het beste onderwijs? Wil je je kennis en vaardigheden (van je team) verbeteren of actualiseren op het gebied van vakkennis en vakdidactiek? Onderwijsversterkers ondersteunt je met een gevarieerd scholingsaanbod en evenementen. 

Scholing op inschrijving of incompany

Onderwijsprofessionals, schoolleiders en bestuurders kunnen zich individueel inschrijven voor een van de activiteiten hieronder. Wil je liever scholing op maat of incompany? Dat kan. We stemmen een activiteit dan speciaal af op jouw situatie, wensen, behoeften en locatie. Neem contact op voor de mogelijkheden via info@onderwijsversterkers.nl

Zoeken in aanbod

Ga voor het beste leesonderwijs

Ben of word je leescoördinator? Ga je voor goed leesonderwijs en wil je het beste uit jezelf, je collega’s en de leerlingen halen? Dan is de scholing ‘De leescoördinator versterkt!’ van Onderwijsversterkers iets voor jou.

Opbrengst

Je versterkt kennis en vaardigheden die je helpen bij je taak als leescoördinator. Daarnaast ontwikkel je een aanpak voor je eigen school.

Voor wie

Leraren en intern begeleiders

Startdatum: 04-10-2023

Meer- en hoogbegaafde kinderen beter herkennen en begeleiden

Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben – net als andere leerlingen – behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun niveau, talenten en behoeften. Wil je met jouw onderwijs het verschil maken voor deze kinderen? Dan is de scholing ‘BLINK-UIT: leerpotentie herkennen en begeleiden’ van Onderwijsversterkers iets voor jou!

Opbrengst

Je leert hoe je jouw onderwijs en begeleiding afstemt op de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Voor wie

Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leraren

Startdatum: 10-01-2024

Reken af met rekenproblemen

Vind je het belangrijk dat alle kinderen goed leren rekenen? Ben je ervan overtuigd dat elk kind een stevige basis verdient en dat je met jouw onderwijs het verschil kunt maken? Meld je dan aan voor de scholing: ‘Protocol ERWD: goed rekenonderwijs’.

Opbrengst

Je ontdekt hoe het protocol je rekenonderwijs versterkt; wat de verschillende fases zijn in het reken- en zorgbeleid en hoe je deze gebruikt bij je instructie. Ook leer je hoe je een effectief handelingsplan opstelt.

Voor wie?

Leraren, intern begeleiders, rekencoördinatoren.

Startdatum: 27-09-2023

Toewerken naar een passend uitstroomprofiel

Heb je leerlingen in je klas die het referentieniveau 1F op rekenen niet (helemaal) halen? Wil je weten hoe je de leerstof zo aanpast dat het kind meer kans maakt om het beoogde uitstroomdoel te bereiken? Dan is onze training ‘Passende perspectieven rekenonderwijs’ iets voor jou.

Opbrengst

Je scherpt je kennis aan over referentieniveaus. Je weet beter hoe je de lesstof kunt aanpassen om een kind passend rekenonderwijs te geven. Je hebt handvatten gekregen om met leerroutes en perspectieven te werken binnen je school.

Voor wie?

Leraren bovenbouw, intern begeleiders, rekenspecialisten

Startdatum: 31-10-2023

Maak van (voor)lezen een educatief feestje

Boeken en voorlezen zijn belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Recent onderzoek toont dit opnieuw aan. Noodzakelijk dus om jonge kinderen warm te laten lopen voor lezen, hun verbeelding te prikkelen en hun woordenschat te vergroten. Wil je weten hoe je dit kunt doen? Doe dan mee aan onze ‘Masterclass begrijpend luisteren’. We gaan aan het werk met de nieuwste kinderboeken.

Opbrengst

Je leert begrijpend luisteren actief in te zetten bij het bereiken van de leerdoelen. Je ervaart hoe begrijpend luisteren een zinvolle voorbereiding is op begrijpend lezen. Je versterkt je vaardigheden en raakt geïnspireerd door de voorbeelden en boekentips van anderen.

Voor wie?

Leraren groep 1 t/m 4, intern begeleiders, taalcoördinatoren, leescoördinatoren

Startdatum: 14-09-2023

Geef jij rekentalent een boost?

Wil je de sterke rekenaars in je groep goed begeleiden en extra uitdagen? Streef je ernaar dat kinderen hun capaciteiten optimaal benutten en gemotiveerd blijven? Schrijf je dan in voor onze ‘Masterclass sterke rekenaars’.

Opbrengst

je leert hoe je sterke rekenaars (tijdig) herkent, begrijpt en stimuleert. Je doet inspiratie en kennis op en je denkt na over schoolbreed beleid.

Voor wie?

Leraren midden- & bovenbouw, intern begeleiders, rekencoördinatoren, hoogbegaafdheidspecialisten

Startdatum: 16-11-2023

Een vliegende start én continuïteit in lezen

Wil je kinderen al vanaf het prille begin in hun leesontwikkeling stimuleren? Ben je op zoek naar inspiratie en praktische ideeën? En ben je benieuwd hoe je succesvol kunt samenwerken met ouders en andere mensen om het kind heen? Dan is deze talkshow iets voor jou. Meld je via deze pagina aan als je de talkshow online wilt volgen (lekker efficiënt!).

Voor wie

Alle medewerkers van kinderopvang (peuteropvang en kinderdagverblijven) en onderbouw primair onderwijs.

Startdatum: 28-09-2023

Een vliegende start én continuïteit in lezen

Wil je kinderen al vanaf het prille begin in hun leesontwikkeling stimuleren? Ben je op zoek naar inspiratie en praktische ideeën? En ben je benieuwd hoe je succesvol kunt samenwerken met ouders en andere mensen om het kind heen? Dan is deze talkshow iets voor jou. Meld je via deze pagina aan als je fysiek naar de talkshow in Alkmaar wilt komen (vinden we gezellig!).

Voor wie

Alle medewerkers van kinderopvang (peuteropvang en kinderdagverblijven) en onderbouw primair onderwijs.

Startdatum: 28-09-2023

Kinderen versterken in schrijven en spellen

Regelmatig wordt de noodklok geluid over de schrijf- en spellingsvaardigheden van kinderen en jongeren. Wil jij het tij helpen keren? En van kinderen sterke spellers maken? Dan is deze training: ‘Zo krijg je sterke spellers’ iets voor jou.

Opbrengst

Je ontdekt wat spellingsonderwijs effectief maakt en hoe je de opgedane kennis verwerkt in jouw eigen aanpak.

Voor wie?

Klassenassistenten, leraren, onderwijsassistenten, remedial teachers, schoolteam.

Startdatum: 03-10-2023

Help anderstalige kinderen een goede start te maken

Als school wil je kinderen met een migratieachtergrond zo goed mogelijk begeleiden. Maar hoe geef je onderwijs aan kinderen die de taal niet of nauwelijks spreken en soms traumatische dingen hebben meegemaakt? Wij ondersteunen je daarin. Met onze training ‘Onderwijs voor anderstaligen’ ervaar je hoe je inspeelt op de specifieke behoeften van deze kinderen.

Opbrengst

Je krijgt inzicht in de weg die migrantenkinderen afleggen als ze op een Nederlandse school komen. Welke valkuilen en hobbels vinden ze op hun weg? Wat hebben ze nodig om zich veilig en thuis te voelen op school en te kunnen leren?

Voor wie?

Coördinatoren, directies, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, leraren, onderwijsassistenten, remedial teachers, schoolbesturen.

Startdatum: 26-09-2023

Geef kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong de beste start

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn soms lastig te herkennen. Wil je leren hoe je deze jonge kinderen de best mogelijke start geeft? En wil je praktische handvatten om daar met jouw onderwijs, activiteiten en begeleiding op in te spelen? Dan is de scholing ‘BL!NK-UIT: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ van Onderwijsversterkers iets voor jou.

Opbrengst

Je leert hoe je jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen en begeleiden en hoe je de kleuters passend onderwijs geeft.

Voor wie

(Onderbouw)leraren, onderbouwcoördinatoren, begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders

Startdatum: 17-10-2023

Verdiep en verbreed je kwaliteiten als middenmanager

Ben of word je middenmanager en wil je je kennis en vaardigheden versterken en verdiepen? Of heb je de scholing ‘Middenmanagement I’ gedaan en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is ‘Middenmanagement II’ van Onderwijsversterkers iets voor jou!

Opbrengst

Je leert culturen herkennen en beïnvloeden en mensen aansturen met verschillende rollen en stijlen.

Voor wie

Deelnemers van Middenmanagement I, adjunct-directeuren, coördinatoren, intern begeleiders

Startdatum: 14-02-2024

Verbeter je skills als middenmanager

Wil je je verdiepen en sterker worden in het ontwikkelen van beleid, begeleiden van collega’s en leidinggeven aan een team? Dan is de scholing ‘Middenmanagement I’ van Onderwijsversterkers iets voor jou!

Opbrengst

Je ontwikkelt vaardigheden om zelfstandig te functioneren als middenmanager in het onderwijs.

Voor wie

(Startende) bouwcoördinatoren, rekencoördinatoren, taalcoördinatoren, leraren met leidinggevende taken en ambities

Startdatum: 20-09-2023

Haal het beste uit de methode Lijn 3

Wil je het beste uit de methode Lijn 3 halen, zodat je gericht kunt inspelen op de behoefte van je leerlingen? En wil je graag praktische handvatten? Dan is de ‘starttraining Lijn 3’ van Onderwijsversterkers iets voor jou.

Opbrengst

Je leert goed te werken met de taal-leesmethode Lijn 3, waardoor je leerlingen optimaal profijt hebben van de methode

Voor wie

Leraren van groep 3, intern begeleiders

Startdatum: 21-06-2023

Aan de slag met de methode Veilig leren lezen kim-versie

Wil jij kinderen in groep 3 graag enthousiasmeren voor lezen? En wil je daarbij het beste uit de methode halen zodat je gericht kunt inspelen op de behoeften van je leerlingen? Dan is de starttraining ‘Veilig leren lezen kim-versie’ van Onderwijsversterkers iets voor jou.

Opbrengst

Je leert de methode ‘Veilig leren lezen kim-versie’ slim toe te passen, zodat je leerlingen optimaal profijt hebben van de methode.

Voor wie?

Leraren van groep 3, intern begeleiders

Startdatum: 28-06-2023

Zet hoogbegaafde kinderen in hun kracht

Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben veel in hun mars. Wil je kinderen ondersteunen om hun denkvermogen en talenten optimaal te benutten? Wil je ze zo begeleiden dat ze groeien en zich kunnen blijven ontwikkelen? Dan is de scholing ‘BL!NK-UIT: leerpotentie aanpak verdiepen’ van Onderwijsversterkers iets voor jou!

Opbrengst

Je leert alles over de relatie tussen mindset en executieve functies en vaardigheden bij het meer- en hoogbegaafde kind. Je leert hoogbegaafde kinderen op maat te begeleiden en je krijgt handvatten om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Voor wie

Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leraren

Startdatum: 10-04-2024