Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Een school is altijd in ontwikkeling. Leraren leren samen in het team en versterken daarmee hun professioneel handelen. Om een sterke school te zijn, richt het team zich op drie dimensies van leren:

  1. Eigenaarschapsgericht: door te werken aan het organiseren van leren, waarbij leraren met ambitie hun leven lang blijven onderzoeken en leren;
  2. Ontwikkelingsgericht: door persoonlijke ontwikkeldoelen te verbinden aan de schoolontwikkeling;
  3. Opbrengstgericht: door planmatig en systematisch te werken met een kwaliteitscyclus.

Wil je aan de slag met schoolontwikkeling? Onderwijsversterkers staat klaar om je hierbij te ondersteunen.

Ellen de Schiffart
Senior onderwijsversterker / GZ-psycholoog & Specialist school als systeem