Visievorming: iedereen aan boord, een kindcentrum

Visievorming: iedereen aan boord, een kindcentrum

De ontwikkeling van kinderen, daar draait het in een sociaal inclusief kindcentrum om. Opvang, onderwijs, zorg en ontspanning geboden in één gebouw. Een kindcentrum komt tegemoet aan de wensen en mogelijkheden van ouders/verzorgers. Educatie, ontwikkeling en opvang zijn geïntegreerd in een totaalpakket. De uitwerking van een sociaal inclusief kindcentrum kent verschillende bouwstenen: medewerkers, activiteiten, organisatie, speel-, leer-, leefomgeving en samenwerking met ouders en partners.

Een vaste ‘bewegwijzering’ is er niet: een sociaal inclusief kindcentrum bouwen is een ontwikkelproces en is sterk afhankelijk van betrokkenen in de lokale context. De realisatie begint met bestuurlijke ambities en keuzes.

Wil je samen met partners in of rond jouw schoolgebouw een sociaal inclusief kindcentrum worden? Onderwijsversterkers heeft jarenlange ervaring bij verschillende opdrachtgevers door het hele land. Zij kan ondersteunen bij de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt.

Ellis Swagerman
Senior onderwijsversterker & Specialist jonge kind

Inhoud & opzet

In het eerste gesprek wordt vastgesteld in welke fase ‘richten-inrichten-verrichten’ de ondersteuning nodig is. Een sociaal inclusief kindcentrum ontstaat al werkende weg. Het is altijd een maatwerktraject waarbij het vooral gaat om elkaar goed te verstaan bij wat past in de context.

  • richten: van ambitie naar een duidelijke visie op een sociaal inclusief kindcentrum met een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar;
  • inrichten: van een kreet naar een concreet idee over samenwerking binnen de keten van opvang, onderwijs en betrokkenen in de lokale context;
  • verrichten: van wens naar werkelijkheid met een passende organisatiestructuur waar professionals efficiënt kunnen samenwerken.

Opbrengst

  • Een gezamenlijke, toekomstgerichte visie over wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn;
  • een samenwerkingsovereenkomst en een helder advies over de uitwerking daarvan;
  • een passende organisatiestructuur voor professionals die willen samenwerken.

Voor wie

Directies, schoolbestuur, kinderopvangbestuur, medewerkers opvang en schoolteam , samenwerkingsverbanden