Cyclisch werken met een kindvolgsysteem

Cyclisch werken met een kindvolgsysteem

Wil je als school het cyclisch werken met het kindvolgsysteem versterken? Belangrijk is dat het hele team de toetstaal begrijpt, deze op de juiste wijze gebruikt en data kan analyseren en interpreteren om het onderwijsaanbod af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. De specialisten van Onderwijsversterkers ondersteunen je graag om dit te bereiken.

Dorien van Amsterdam
Psycholoog & Regiebehandelaar dyslexiezorg

Verschillen tussen kindvolgsystemen

Ieder kindvolgsysteem heeft een eigen visie op toetsen, gebruikt een eigen (toets)taal en maakt een keuze in afnamemomenten. In alle leerlingvolgsystemen wordt gewerkt met vaardigheidsscores en referentieniveaus. Maar er zijn ook verschillen. Zo werken enkele aanbieders met percentielscores en andere weer met functioneringsniveaus. Steeds meer is de trend om te kijken naar de ontwikkeling van het individuele kind ten opzichte van zichzelf. En niet alleen naar het niveau ten opzichte van de groepsnorm. Er blijft de mogelijkheid om resultaten van het onderwijs (groepsbreed, schoolbreed) te evalueren en beredeneerd aan te passen. Sommige kindvolgsystemen hebben modules op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen als vast onderdeel van het systeem.

Waar kan Onderwijsversterkers je bij ondersteunen

 • Het kiezen van een volgsysteem dat bij de visie van de school en de wensen van het team past:
  – Leerling in Beeld – Cito;
  – Boom LVS – Boom Testonderwijs;
  – IEP – Bureau ICE;
  – Dia LVS – Diatoetsen.
 • het trainen van het team in kennis en gebruik van het volgsysteem;
 • het gezamenlijk analyseren, interpreteren van trends en trekken van conclusies voor het onderwijsaanbod;
 • advies over (aangepast) toetsen bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk aan dyslexie, visusproblemen of motorische problemen;
 • het maken van een keuze voor een doorstroomtoets.

We stemmen de begeleiding volledig af op jullie wensen en behoeften. Samen zorgen we ervoor dat het systeem vóór je werkt.

Voor wie

Schoolteam