De literaire school

De literaire school

Meer nodig om kinderen weer aan het lezen te krijgen

Het is algemeen bekend dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs steeds minder lezen. Op landelijk en regionaal niveau zijn er allerlei initiatieven om kinderen warm te maken voor boeken. Veel scholen hebben een eigen bibliotheek of werken samen met de bibliotheek. Leesconsulenten bevorderen het lezen op school. Het is een begin, maar er moet meer gebeuren om het tij te keren.

Vind je het belangrijk dat kinderen met plezier en vaak lezen? En wil je dat kinderen op school worden uitgenodigd en gestimuleerd om te lezen? Dan is deze praktische, tweedaagse training iets voor jou. Je leert hoe je op jouw school tot een rijke leescultuur komt die kinderen aanzet tot lezen.

Interesse in deze training op maat? Neem contact op voor het maken van een afspraak voor een verkennend gesprek.

Irene Harmsen
Bestuurder | Ondernemer

Inhoud & opzet

Basisschool de Gouden Griffel in Rotterdam is al enkele jaren succesvol aan de slag met haar visie op de literaire basisschool. Directeur Mariska Daalhuizen en Irene Harmsen, bestuurder van Onderwijsversterkers, nemen je mee in het succesverhaal. De training combineert theorie met de praktijk. Je doet kennis en inspiratie op om op jouw school direct stappen te maken. Vragen die we onder meer beantwoorden zijn: hoe kom je als school tot een rijke leescultuur? Welke interventies zijn er nodig op school- en klassenniveau?

Tussentijds evalueren

Tussen de eerste en de tweede trainingsdag is er een evaluatiegesprek met je schoolteam om de in praktijk gebrachte interventies te bespreken. Ook kijken we vooruit naar wat nodig is om de volgende stap te kunnen zetten.

Voorbereiding

Ter voorbereiding houden we een Intakegesprek met jou en je team. We kunnen dan tijdens de training in gaan op jullie specifieke situatie.

Thema dag 1

Onderwerpen:

  • een visie ontwikkelen met het team;
  • doelgericht en onderzoeksmatig werken aan de literaire school;
  • werken met kwaliteitskaarten.

Thema dag 2

We gaan aan het werk met:

  • een rijke leescultuur stimuleren op school en in de klas;
  • vergroten en verdiepen van de literaire vaardigheden met de taal-en leesmethodes;
  • literaire gesprekken voeren met leerlingen.

Opbrengst

Na de eerste dag heb je al handvatten om een visie op de literaire school te ontwikkelen. Na de tweede dag heb je voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische handvatten om in de klas aan de slag te gaan.

Voor wie

Schoolteams PO en secties Nederlands VO

Klinkt deze training aantrekkelijk? Neem snel contact op voor een afspraak over de mogelijkheden.