Vakdidactiek & vakinhoud: jonge kind

Vakdidactiek & vakinhoud: jonge kind

Samen creëren we een veilige leeromgeving voor jonge kinderen

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onbevangen. Wil je dat peuters en kleuters op een uitdagende, veilige en speelse manier tot leren komen? Onderwijsversterkers ondersteunt je bij het creëren van een leeromgeving die aansluit bij de beleving en mogelijkheden van het jonge kind.

Susanne Hoogland
Specialist jonge kind

Een greep uit ons aanbod:

Visie

Vakdidactiek

Vakinhoud

Vakbekwaam

Kijken naar onderwijsbehoeften van peuters en kleuters

Jonge kinderen leren door te spelen en te onderzoeken. Ze ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is. Zo ontdekken ze wie ze zijn en leren ze de wereld om hen heen herkennen en begrijpen. Wij kijken samen met jou naar de onderwijsbehoeften van peuters en kleuters. Wat hebben ze als groep en individu nodig om te groeien en hoe speel je daar vakinhoudelijk en vakdidactisch op in? We leveren altijd maatwerk en gaan voor een duurzaam resultaat.

Wij hebben gecertificeerde trainers voor:

  • VVE Startblokken van Basisontwikkeling (de gehele training of hercertificering);
  • KIJK!;
  • Piramide.

Hoe kunnen we jou versterken bij onderwijs aan jonge kinderen? Neem contact op!