Masterclass ontluikende gecijferdheid

Masterclass ontluikende gecijferdheid

Gecijferdheid betekent het vermogen van een individu om zich zelfstandig en adequaat te redden in situaties waarin getallen, patronen en structuren een rol spelen. Het heeft een verbinding met rekenen, maar gecijferdheid is meer dan rekenen. Een gecijferd persoon weet rekenkennis en -vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven. De rekenontwikkeling start al op heel jonge leeftijd. Bij jonge kinderen spreken we over ‘ontluikende gecijferdheid’.

Bij ontluikende gecijferdheid spreken we niet alleen over het ontstaan van inzicht in de betekenis van getallen en symbolen, het omvat een breder gebied. Nadenken over afstanden, gewicht, lengte, snelheid, tijd, kracht, spiegelen, ordenen, temperatuur, oppervlakte, omtrekken, vormen, figuren, afbeeldingen en vergelijkingen zijn er onderdeel van. Hoe stimuleer je ontluikende gecijferdheid? Dat leer je in deze masterclass.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

In deze masterclass gaan we aan de slag met theorie en praktijk. Je krijgt antwoord op de vragen:

  • hoe ziet de doorgaande gecijferde ontwikkeling van het jonge kind eruit?
  • hoe daag je uit tot de inzet van rekentaal?
  • hoe geef je inhoud aan begrippen?
  • hoe stimuleer je probleemoplossend denken en actief handelen?

Tijdens de masterclass richten we ons naast de theorie, op het creëren en grijpen van kansen!

Opbrengst

  • Je leert het verschil tussen inhoud- en opbrengstdoelen;
  • je leert ontluikende gecijferdheid toe te passen binnen de verschillende domeinen en welke materialen passend zijn bij de verschillende onderwijsbehoeftes;
  • je leert theorie en praktijk te verbinden binnen het thema;
  • je oefent met het stellen van open en verdiepende vragen op verschillende niveaus;
  • je krijgt handvatten voor het observeren en het initiëren van vervolgstappen.

Voor wie

Leraren groep 1-2, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, remedial teachers

Studiebelasting  

Totaal: 7 uur
Aantal bijeenkomsten: 2
Duur per bijeenkomst: 2 uur

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als training of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.