Masterclass protocol ERWD: goed rekenonderwijs

Masterclass protocol ERWD: goed rekenonderwijs

Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Protocol ERWD) is bedoeld voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het protocol is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). Het doel van het vak rekenen-wiskunde in het basisonderwijs is dat iedere leerling zich later goed en zelfstandig kan redden in dagelijkse situaties met het rekenen dat hij heeft geleerd (functionele gecijferdheid). Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel via een aantal stappen te bereiken, ook wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling op de basisschool niet optimaal verloopt.

Vind je het belangrijk dat alle kinderen goed leren rekenen? Ben je ervan overtuigd dat elk kind een stevige basis verdient en dat je met jouw onderwijs het verschil kunt maken? Volg dan deze masterclass.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

Tijdens de bijeenkomsten ervaar je hoe je kinderen die (grote) moeite hebben met rekenen en/of wiskunde een stevig basis geeft voor hun verdere ontwikkeling. Bij het protocol ‘Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie’ (ERWD) staan preventie en passend rekenonderwijs centraal.

Je ontdekt hoe het protocol je rekenonderwijs versterkt, wat de verschillende fases zijn in het reken- en zorgbeleid en hoe je deze gebruikt bij je instructie. Ook leer je hoe je een effectief handelingsplan opstelt.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • vroegtijdig herkennen van problemen en bij welke factoren jij een rol kan spelen (bijvoorbeeld: instructieachterstand, kind is zwak in rekenen of ernstige rekenwiskunde problematiek);
  • maken van didactische keuzes voor kinderen die moeite hebben met rekenen;
  • rekenproblemen voorkomen met goede instructie en actief leren;
  • ontwikkelen of aanscherpen van een effectief rekenbeleidsplan en zorgbeleid en monitoren rekenresultaten;
  • plan van aanpak maken voor een leerling van de eigen groep of school.

Opbrengst

Je kent de opbouw van het ERWD-model en weet hoe je deze bij je instructie doelgericht kunt inzetten. Het geeft je handvatten voor het differentiëren van de rekenlessen.

Voor wie

Leraren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren, rekencoördinatoren

Studiebelasting

Totaal: 7 uur
Aantal bijeenkomsten: 2
Duur per bijeenkomst: 2,5 uur

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als training of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken