Masterclass structureel bouwen aan de rekenmuur

Masterclass structureel bouwen aan de rekenmuur

Om goed te leren rekenen is een structurele opbouw nodig. Vaardigheden stapelen op elkaar en verstevigen de basis waarop verder kan worden gebouwd. Een goed opgebouwde leerlijn is bewezen effectief. Wil je hier meer over weten? Volg dan deze masterclass.

Eveline Moras - van Mameren
Senior onderwijsversterker & Specialist school als systeem

Inhoud & opzet

Tijdens deze masterclass gaan we werken aan onze kennis en vaardigheden rondom de rekenmuur. Theorie en praktijk komen aan bod en samen leren we hoe we door goed te kijken naar wat de leerlingen al kunnen, aan kunnen sluiten en verder kunnen bouwen aan hun rekenmuur. Het handelingsmodel, het drieslagmodel en het voeren van een rekengesprek komen aan de orde. Bij iedere bijeenkomst krijg je een passende praktijkopdracht mee.

Indien gewenst kunnen we consultatieve coaching toevoegen aan het traject.

Opbrengst

  • Je weet hoe de rekenmuur is opgebouwd;
  • je kent de leerlijn rekenen van jouw groep;
  • je leert hoe je jouw leerlingen goed kan volgen;
  • je weet welk aanbod nodig is in jouw groep;
  • je kent de modellen en weet hoe je ze kan inzetten in jouw groep;

Voor wie

Leraren groep 3 t/m 8, rekencoördinatoren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren, onderwijsassistenten, schoolteam

Studiebelasting  

Totaal: 7 uur
Aantal bijeenkomsten: 2
Duur per bijeenkomst: 2 uur

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als training of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.