Leergang (Hoog)begaafdheidscoördinator

Leergang (Hoog)begaafdheidscoördinator

(Hoog)begaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften. Het is belangrijk dat je deze kinderen zo vroeg mogelijk herkent, zodat zij zich gezien en gehoord voelen. Hoe eerder je het onderwijs op deze doelgroep afstemt, hoe beter het voor kinderen is.

Een (hoog)begaafdheidscoördinator heeft de kennis en vaardigheden om een school te ondersteunen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (verder) vorm te geven. Hij of zij is onder andere aanspreekpunt voor collega’s, denkt mee over leerlingen, biedt ondersteuning in het signaleren en maakt een concreet plan van aanpak. Wil je leren hoe je dit goed doet? Meld je dan aan voor de Leergang (Hoog)begaafdheidscoördinator.

Inhoud & opzet

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. Na elke bijeenkomst krijg je extra achtergrondinformatie en een praktijkopdracht mee. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

Bijeenkomst 1: Kennis over (hoog)begaafdheid

 • Verklarende modellen meer- en hoogbegaafdheid;
 • de koppeling naar de praktijk.

Bijeenkomst 2: Herkennen en signaleren

 • De meest gangbare signaleringsprotocollen;
 • signaleren aan de hand van de DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) of Hoogbegaafdheid in Zicht.

Bijeenkomst 3: Onderwijsinterventies en coachende begeleiding

 • Reguliere leerstof compacter maken;
 • een verrijkend aanbod samenstellen;
 • inzetten van online middelen;
 • versnellen;
 • de VWL (Versnellings Wenselijkheid Lijst);
 • het kind coachend begeleiden (leren, sociale vaardigheden, welbevinden).

Bijeenkomst 4: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

 • Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen;
 • mogelijkheden om spelend leren in de kleuterbouw te ‘verrijken’ door:
  – eigen materialen anders in te zetten;
  – aanvullende materialen in te zetten;
  – uitdagende vragen te stellen.
 • pedagogische begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Bijeenkomst 5: onderpresteren en dubbel bijzondere leerlingen

 • Signalen van onderpresteren;
 • de zelfbeschikkingstheorie en motivatie;
 • signalen van dubbel bijzondere leerlingen;
 • interventiemogelijkheden;
 • het maken van een plan van aanpak.

Bijeenkomst 6: schoolbeleid en plusvoorzieningen

 • Een visie ontwikkelen op (hoog)begaafdheid;
 • beleid maken en borgen voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen;
 • theorie ‘mindset’;
 • executieve vaardigheden en functies.

Je kunt deze leergang ook incompany afnemen. Wil je liever andere accenten leggen op onderdelen van deze leergang? Samen stemmen we vooraf de inhoud af. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.

Opbrengst

Na deze leergang:

 • ben je op de hoogte van de (wetenschappelijke) opvattingen over (hoog)begaafdheid en weet je wat de kenmerken ervan zijn;
 • ken je de mogelijkheden om af te stemmen op de speciale onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen;
 • kun je het gesprek aan gaan met het schoolteam, ouders/verzorgers en de leerlingen zelf;
 • weet je hoe je beleid rond (hoog)begaafdheid kunt maken en borgen.

Voor wie

Leraren, intern begeleiders, schoolleiders

Studiebelasting: 30 uur
Kosten: € 849 p.p.

Data & Locaties

Locatie: Alkmaar
Tijd: 14:30 
- 17:00
Bijeenkomsten:
 • 13-01-2025
 • 24-02-2025
 • 24-03-2025
 • 14-04-2025
 • 12-05-2025
 • 16-06-2025

Meer informatie

Studiebelasting: 30 uur
Kosten: € 849 p.p.
Marije van der Maat
NVO Orthopedagoog-Generalist & Specialist (hoog)begaafdheid

Meer informatie

Marije van der Maat
NVO Orthopedagoog-Generalist & Specialist (hoog)begaafdheid