Inschrijven voor Onderwijs voor anderstaligen – 19-09-2023

U heeft gekozen zich in te schrijven voor 19-09-2023 15:00 – 17:30 in Alkmaar.

Help anderstalige kinderen een goede start te maken

Als school wil je kinderen met een migratieachtergrond zo goed mogelijk begeleiden. Maar hoe geef je onderwijs aan kinderen die de taal niet of nauwelijks spreken en soms traumatische dingen hebben meegemaakt? Wij ondersteunen je daarin. Met onze training ‘Onderwijs voor anderstaligen’ ervaar je hoe je inspeelt op de specifieke behoeften van deze kinderen.

Opbrengst

Je krijgt inzicht in de weg die migrantenkinderen afleggen als ze op een Nederlandse school komen. Welke valkuilen en hobbels vinden ze op hun weg? Wat hebben ze nodig om zich veilig en thuis te voelen op school en te kunnen leren?

Voor wie?

Coördinatoren, directies, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, leraren, onderwijsassistenten, remedial teachers, schoolbesturen.

Bijeenkomsten

  • 19-09-2023
  • 17-10-2023
  • 15-01-2024