Ons verhaal

Ons verhaal

Meer dan 50 jaar ervaring in vakdidactiek en vakinhoud

Onderwijsversterkers brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van vakdidactiek en vakinhoud. Al meer dan 50 jaar ondersteunen we scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en ouders/verzorgers, gemeenten en kinderdagverblijven in Noord-Holland in hun streven om kinderen de best mogelijke start te geven.

Onderwijsversterkers gelooft in de kracht en groeimogelijkheden van kinderen

Samen met ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals versterken we de voorwaarden voor een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke ontwikkeling voor ieder kind. Zij aan zij onderzoeken we hoe je kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen hun eigen mogelijkheden vooruit kunt helpen. Cognitief, emotioneel en sociaal. We kijken vooral naar wat al goed gaat en hoe we dat samen slim kunnen benutten en uitbouwen. We bieden psychologisch en didactisch onderzoek, begeleiding, consultatie, training en scholing, dyslexiebehandeling en zorg bij meer- en hoogbegaafdheid. Allemaal maatwerk.

Cedeo-erkend en gecertificeerd

Onderwijsversterkers is Cedeo-erkend en gecertificeerd volgens de richtlijn ISO 9001 en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Onze medewerkers zijn SKJ of BIG geregistreerd. Daarnaast zijn we lid van branchevereniging Onderwijsontwikkeling Nederland.

Op deze pagina

Meer over Onderwijsversterkers