Werken met Taakspel

Inhoud & opzet De invoering van Taakspel verloopt in drie fasen van ieder ongeveer drie maanden, bij voorkeur met een start aan het begin van het schooljaar: invoeringsfase: het spel wordt geïntroduceerd bij de leerlingen, met behulp van uitgewerkte introductielessen. Vervolgens wordt het spel drie keer per week gespeeld met een geleidelijk opbouwende speeltijd; uitbreidingsfase: […]

Werken met Leefstijl

Inhoud & opzet Het doel van Leefstijl is om leerlingen uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te laten functioneren. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot vrije persoonlijkheden met een gezond en realistisch zelfbeeld en het vermogen om eigen emoties en die van anderen te (h)erkennen. Leefstijl is een doorlopend sociaal […]

Werken met Vreedzaam

Inhoud & opzet Het doel van Vreedzaam is om een omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord, verantwoordelijk en betrokken voelt. De school wordt gezien als oefenplaats voor democratie en actieve participatie. Sociale verbondenheid staat centraal. De kern van Vreedzaam is een lessenserie Alle groepen krijgen vrijwel wekelijks lessen verdeeld over zes blokken: groepsvorming: we […]

Van zelfstandig werken naar zelfsturend leren

Inhoud & opzet Tijdens deze training gaan we aan het werk rondom het thema leren leren. We onderzoeken hoe leren eigenlijk werkt, wat ervoor nodig is en hoe we daar invloed op kunnen uitoefenen in onze klas. We kijken naar wat de theorie hierover zegt en hoe we dit terug zien in onze dagelijkse praktijk. […]

Human dynamics in de groep

Inhoud & opzet Op een interactieve manier krijg je met je leerlingen in drie dagdelen inzicht in hoe jullie individueel en als groep functioneren. Jullie krijgen informatie, handvatten en leren effectiever communiceren. Na afloop van deze begeleiding heb je samen met je leerlingen een sterke basis gelegd voor een positieve groepsdynamiek en voelt iedereen zich […]

Didactische werkvormen in één dag voor leraren

Inhoud & opzet Tijdens deze dag gaan we in op de kennis en vaardigheden die jij inzet om leerlingen een leerervaring op te laten doen die voor hen leidt tot het gevoel van succes. We kijken naar de pedagogisch-didactische instructietechnieken die je kunt inzetten om het leren te stimuleren. We ondergaan en ervaren zelf welke […]

Leren contextgericht aanpakken

Inhoud & opzet Tijdens dit traject gaan we samen gericht kijken naar de context, de groep, de dynamiek en de onderwijsleersituatie. Door een eerste analyse samen te maken aan de hand van richtinggevende vragen, ontstaat er duidelijkheid over de te wensen vorm van meer inclusief onderwijs. Deze contextgerichte aanpak brengt uitdagingen voor het team mee. […]

Groepsdynamiek

Een greep uit ons aanbod: Visie Leren contextgericht aanpakken. Vakdidactiek Didactische werkvormen in één dag voor leraren. Vakinhoud Human dynamics in de groep; Van zelfstandig werken naar zelfsturend leren. Vakbekwaam Werken met Vreedzaam; Werken met Leefstijl; Werken met Taakspel. Hoe kunnen we jou versterken om de groepsdynamiek te verbeteren? Neem contact op om de mogelijkheden […]