Klachtenregeling

Klachtenregeling

Komen we er samen niet uit dan is er een klachtenregeling

Ons grootste doel is (meer dan) tevreden opdrachtgevers. Onze medewerkers doen er alles aan om dit te bereiken. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Mochten we er samen echt niet uitkomen, dan kun je een officiële klacht indienen. In de onderstaande regeling leggen we uit hoe. Je kunt de regeling ook downloaden.

Een officiële klacht indienen

Versie januari 2023

Onderwijsversterkers streeft ernaar onze dienstverlening zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wij verzoeken je deze ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. Je stelt ons daardoor in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.

Bespreek je klacht eerst met de medewerker die het betreft. Onze medewerkers zijn goed aanspreekbaar en staan open voor je vragen en feedback. Ze doen er alles aan om problemen op te lossen. Mochten jullie er op deze manier samen niet uitkomen, dan kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling.  

Hoe dien je een klacht in?

Dien je klacht via e-mail in ter attentie van mevrouw I. Harmsen, Bestuurder/Ondernemer, directie@onderwijsversterkers.nl. Denk eraan je contactgegevens door te geven, een omschrijving van het feit waarop je klacht betrekking heeft en de datum/data waarop het feit heeft plaatsgevonden.

Je ontvangt van ons binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kun je van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij je uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie. Wij streven naar een onderlinge oplossing van jouw klacht.

Niet tevreden met de klachtenafhandeling?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgehandeld. Je kunt je dan wenden tot de Commissie van Beroep van Onderwijsontwikkeling Nederland, onze belangen-  en werkgeversorganisatie. De commissie onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend. Bekijk de volledige klachtenregeling op de website van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Adresgegevens:
Onderwijsontwikkeling Nederland
Commissie van Beroep
Maanweg 174
2516 AB Den Haag