Psycho-educatie

Psycho-educatie

Je kind leren omgaan met een beperking of problemen

Heeft je kind een beperking, zoals dyslexie, ADHD/ADD of autisme? Of heeft je kind leer- of gedragsproblemen? Dan voelt het zich vaak ‘anders’ dan zijn of haar leeftijdsgenoten. Onderwijsversterkers helpt je kind om een positief zelfbeeld te krijgen en om te gaan met een beperking of leer- en gedragsproblemen. We doen dat met ‘psycho-educatie’.

Marlon van de Wetering
Psycholoog & Specialist dyslexie, spelling & lezen

Psycho-educatie: nadruk op wat het kind wél kan

Met psycho-educatie maken we een beperking of problemen hanteerbaar voor je kind. We leren het kind beter om te gaan met belemmeringen. Je kind krijgt inzicht in het eigen gedrag. Het ontdekt wat het lastig vindt en waar zijn of haar kracht ligt. We focussen in de begeleiding altijd op de mogelijkheden van je kind: wat kan wel en hoe kunnen we dat samen versterken? Zo werken we eraan dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt en met plezier naar school gaat.

Hoe ziet psycho-educatie eruit?

De begeleiding bestaat uit vier tot zes afspraken van 45 minuten. Daarna maken we de balans op en overleggen we of een vervolg nodig is. Dat kunnen extra afspraken zijn of een training.

Beter omgaan met een beperking of problemen? We helpen je kind graag!

Handvatten voor je kind om zich goed te kunnen ontwikkelen

Het gevoel er niet bij te horen is heel lastig voor een kind en kan ertoe leiden dat een kind zich verdrietig, somber of buitengesloten voelt. Als ouder/verzorger is het vaak moeilijk om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Met psycho-educatie lukt dat wel en krijgt je kind handvatten om zich goed te kunnen ontwikkelen en zelfbewust in het leven te staan. Het levert je als ouder/verzorger waardevolle inzichten op waardoor je je kind beter begrijpt en gerichter kunt ondersteunen.