Zit je kind op de middelbare school? Dan wordt een dyslexieonderzoek niet vergoed door de gemeente. Lees hier meer informatie over dyslexieonderzoek voor kinderen op het voortgezet onderwijs.

* Hoofdtoetsen zijn de toetsen van Cito, IEP, Boom of Diataal. School neemt deze af in januari/februari en mei/juni. Krijg je de scores van je kind te zien in I t/m V (I is de hoogste score, V de laagste score)? Vraag school de scores om te zetten naar A t/m E (A is de hoogste score, E de laagste score).

** Tijdens de Drie Minuten Toets (DMT) leest je kind zo snel en foutloos mogelijk hardop losse woordjes, gedurende drie minuten.

*** Bij leeshulp of spellingshulp op ondersteuningsniveau 3 oefent je kind buiten de klas met een erkende lesmethode. Je kind oefent minimaal 60 minuten per week in een groepje van maximaal 4 kinderen.

Heeft je kind recht op dyslexieonderzoek vergoed door de gemeente? Hier lees je meer informatie. Neem voor informatie over particulier dyslexieonderzoek contact met ons op.

Waarom leeshulp op ondersteuningsniveau 3?

Je kind komt nu nog niet in aanmerking voor vergoed dyslexieonderzoek. Hij of zij moet eerst leeshulp op ondersteuningsniveau 3 hebben gehad. Daarna kan school alsnog vergoed dyslexieonderzoek aanvragen. Vraag school of ze met je kind willen oefenen met lezen op ondersteuningsniveau 3. Is dat voor school niet mogelijk, dan kun je hiervoor – tegen betaling – terecht bij Onderwijsversterkers. Kijk hier voor meer informatie.

Waarom spellingshulp op ondersteuningsniveau 3?

Je kind komt nu nog niet in aanmerking voor particuliere dyslexieonderzoek. Hij of zij moet eerst spellingshulp op ondersteuningsniveau 3 hebben gehad.  Alleen dan kun je particulier dyslexieonderzoek aanvragen. Vraag school of ze met je kind kunnen oefenen met spellen op ondersteuningsniveau 3. Is dat voor school niet mogelijk, dan kun je hiervoor – tegen betaling – terecht bij Onderwijsversterkers. Kijk hier voor meer informatie.